فارسی پنجم ابتدایی / معنی ، متضاد ، هم خانواده و معنی شعر ها

 1. معنی شعر ستایش فارسی پنجم ابتدایی ✅ صفحه ۸
 2. معنی درس اول فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 3. معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم✅ صفحه ۱۶
 4. معنی درس دوم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 5. معنی حکایت درخت گردکان فارسی پنجم✅ صفحه ۲۴
 6. معنی درس سوم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 7. معنی خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم✅ صفحه ۳۲
 8. معنی درس چهارم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 9. معنی درس پنجم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 10. معنی حکایت زیرکی فارسی پنجم✅ صفحه ۴۶
 11. معنی درس ششم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 12. معنی شعر ای ایران فارسی پنجم✅ صفحه ۵۲
 13. معنی درس هشتم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 14. معنی حکایت وطن دوستی فارسی پنجم✅ صفحه ۶۸
 15. معنی درس نهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 16. معنی شعر سرای امید فارسی پنجم✅ صفحه ۷۶
 17. معنی درس دهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 18. معنی درس یازدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 19. معنی درس دوازدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 20. معنی حکایت بوعلی و بانگ گاو فارسی پنجم✅ صفحه ۹۶
 21. معنی درس سیزدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 22. معنی شعر بال در بال پرستو ها فارسی پنجم✅ صفحه ۱۰۴
 23. معنی درس چهاردهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 24. معنی درس پانزدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 25. معنی حکایت حکمت فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۰
 26. معنی درس شانزدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 27. معنی شعر چشمه و سنگ فارسی پنجم✅ صفحه ۱۲۸
 28. معنی درس هفدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)
 29. معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

فارسی پنجم ابتدایی / معنی ، متضاد ، هم خانواده و معنی شعر ها

معنی فارسی پنجم

فارسی پنجم ابتدایی / معنی ، متضاد ، هم خانواده و معنی شعر ها

معنی فارسی پنجم

همانطور که قول داده بودیم امروز برای شما عزیزان معنی و هم خانواده و همچنین متضاد فارسی کلاس پنجم دبستان را قرار داده ایم. شما میتوانید با کلیک کردن روی لینک های بالا به معنی هر درس یا شعر فارسی پنجم دسترسی داشته باشید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.