گام به گام درس ۳ نگارش دهم ؛ صفحه ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۱، ۵۲، ۵۵

گام به گام درس ۳ نگارش دهم ؛ صفحه ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۱، ۵۲، ۵۵

جواب کارگاه نوشتن درس سوم نگارش دهم

گام به گام درس ۳ نگارش دهم ؛ صفحه ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۱، ۵۲، ۵۵

جواب کارگاه نوشتن درس سوم نگارش دهم

گام به گام نگارش دهم /  درس سوم: نوشته های عینی

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۴۷ درس سوم نگارش دهم

۱- الف) متن و پرسش های زیر را بخوانید؛ آنگاه از بین پرسش ها، هر یک را که با محتوای نوشته، ارتباط دارند، مشخص نمایید. سرانجام آنها را متناسب با متن، گزینش و سازماندهی کنید.
زعفران، گیاهی گران بها است. گرده آن به ظاهر مانند همه گیاهان خشک شده دیگر است، اما میان گرده زعفران و گیاهان دیگر از زمین تا آسمان فرق است؛ هم از نظر رنگ و مزه و هم از نظر ارزش غذایی و قیمت آن. زعفران، فوق العاده گران است و هر کسی نمی تواند به راحتی چند مثقال زعفران تهیه کند. شاید به همین دلیل به طلای سرخ معروف شده است. یکی از شوخی های ایرانی ها این است که وقتی کسی به مشهد میرود، به او میگویند: برای ما سه، چهار کیلویی زعفران سوغات بیاور! با شنیدن این جمله، همه میخندند و این خنده یعنی اینکه…
ایران یکی از کشورهای زعفران خیز است که در جهان به این کشت معروف است. این طلای گیاهی، در خراسان کشت میشود و زعفران خراسان شهرت جهانی دارد. در گذشته، به کسانی که زعفران می‌کاشتند، زعفران چی میگفتند .
اگر از رنگ جذاب و طعم لذیذ زعفران بگذریم، خاصیت زعفران را نمیتوان نادیده گرفت. میگویند: زعفران شادی افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می کند.
پس، خوردن کیک زعفران، شربت زعفران، برنج زعفرانی و هر چیزی را که زعفران دارد، هیچ وقت از دست ندهید.
این صفحه بدون جواب است!

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۴۸ درس سوم نگارش دهم

پرسش ها:
🔹 زعفران چیست؟
پاسخ: زعفران، گیاهی گران بها است؛ گرده آن به ظاهر مانند همه گیاهان خشک شده دیگر است؛
🔹 چه رنگی است؟
پاسخ: به طلایی سرخ معروف شده است
🔹 چه طعمی دارد؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 چه بویی دارد؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 شیوه کشت آن چگونه است؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 کاربرد آن چیست؟
پاسخ: رنگ غذا را زیبا و طعم آن را لذیذ میکند
🔹 چرا زعفران با طلا برابری میکند؟
پاسخ: به دلیل قیمت بالای آن
🔹 زعفران چگونه بسته بندی میشود؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 آیا نوع بسته بندی زعفران اهمیت خاصی دارد؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 هزینه کشت زعفران چقدر است؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 آیا کشت زعفران، کار کرد اقتصادی دارد؟
پاسخ: در متن به طلای گیاهی تشبیه شده
🔹 آیا زعفران از مواد ضروری در تهیه خوراکی هاست؟
پاسخ: در متن ذکر نشده
🔹 زعفران چه خاصیت هایی دارد؟
پاسخ: زعفران شادی افزا و خنده آور است؛ قلب را تقویت و ضربان آن را تنظیم می کند.

گزینش و سازماندهی پرسش ها:

پرسش های کلی:  زعفران چیست؟
کاربرد آن چیست؟
شیوه کشت آن چگونه است؟
هزینه کشت زعفران چقدر است؟
پرسش های جزئی:  چه بویی دارد؟
چه رنگی است؟
چه طعمی دارد؟
آیا کشت زعفران، کار کرد اقتصادی دارد؟
آیا نوع بسته بندی زعفران اهمیت خاصی دارد؟
چرا زعفران با طلا برابری می کند؟
آیا زعفران از مواد ضروری در تهیه خوراکی هاست؟

جواب صفحه ۴۹  و ۵۰ درس سوم نگارش دهم

ب) متن زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی طرح کنید؛ سپس با سازماندهی سؤال ها نقشە نوشته را نشان دهید
[متن صفحه ۴۹ نگارش دهم]

🔶 پرسش ها:
🔹 کیک زرد چه کاربردهایی دارد؟
🔹کیک زرد چیست؟
🔹کیک زرد چگونه تهیه می شود؟
🔹کیک زرد حاوی چند درصد اورانیوم اکسید می باشد؟
🔹 کیک زرد چگونه برای تهیە سوخت رآکتور استفاده می‌شود؟
🔹 کشورهایی که اورانیم استخراج می‌کنند، کیک زرد را تولید می‌کنند؟
🔹 چه کاربردهایی از کارکردهای علمی کیک زرد در ایران بهره گرفته می‌شود؟

سازماندهی پرسش ها:
🔹 کیک زرد چه کاربردهایی دارد؟
🔹کیک زرد چیست؟
🔹کیک زرد چگونه تهیه می شود؟
🔹کیک زرد حاوی چند درصد اورانیوم اکسید می باشد؟

جواب صفحه ۵۱ درس سوم نگارش دهم

۲- موضوعی را انتخاب کنید و با شیوە پرسش سازی و پاسخ سازی، یک متن عینی بنویسید.

موضوع 
پاسخ: ابوعلی سینا

مرحله اول: طرح پرسشهای گوناگون
🔹ابوعلی سینا کیست؟
🔹 چه جایگاهی در تاریخ دارد؟
🔹چه کتاب‌هایی از ابوعلی سینا به عنوان اثر برجسته‌ی او شناخته می‌شوند؟
🔹چه دوره‌هایی از تاریخ ایران و اسلام با دوران فعالیت ابوعلی سینا همزمان بوده‌اند؟
🔹چه علومی را ابوعلی سینا در طول عمر خود بررسی کرده است؟

مرحله دوم : شناسایی و جدا کردن پرسشهای عینی
🔹ابوعلی سینا کیست و چه جایگاهی در تاریخ دارد؟
🔹چه کتاب‌هایی از ابوعلی سینا به عنوان اثر برجسته‌ی او شناخته می‌شوند؟
🔹چه دوره‌هایی از تاریخ ایران و اسلام با دوران فعالیت ابوعلی سینا همزمان بوده‌اند؟
🔹چه علومی را ابوعلی سینا در طول عمر خود بررسی کرده است؟

مرحله سوم : گزینش و سازماندهی پرسش ها
🔹ابوعلی سینا کیست و چه جایگاهی در تاریخ دارد؟
🔹چه کتاب‌هایی از ابوعلی سینا به عنوان اثر برجسته‌ی او شناخته می‌شوند؟
🔹چه دوره‌هایی از تاریخ ایران و اسلام با دوران فعالیت ابوعلی سینا همزمان بوده‌اند؟
🔹چه علومی را ابوعلی سینا در طول عمر خود بررسی کرده است؟

جواب صفحه ۵۲ درس سوم نگارش دهم

متن نوشته:
پاسخ: ابوعلی سینا در آثار خود به مباحث مختلف فلسفی، طبی، منطقی و ریاضیاتی پرداخته است. در فلسفه، او به بحث درباره وجود، جهان، خدا، انسان و اخلاق پرداخته است. در طب، او به بررسی مباحثی مانند تشخیص و درمان بیماری‌ها، داروها، و مسائل مربوط به علوم طبیعی پرداخته است. در منطق، او به مسائلی مانند تعریفات، اصول، قضایا و نحوه استنتاج پرداخته است. در ریاضیات، او به بررسی مسائلی مانند هندسه، جبر، هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال پرداخته است. به طور خلاصه، ابوعلی سینا در آثار خود به بحث در موضوعات مختلف پرداخته و به توسعه دانش درباره آنها کمک کرده است.

جواب صفحه ۵۳  درس سوم نگارش دهم

۳- به پرسش ها و نوشتە دوستانتان با دقت گوش دهید و آن را بر پایە سنجه های زیر، ارزشیابی کنید.
پاسخ: پاسخ این متن بستگی به نوشته دوستان شما دارد!

جواب صفحه ۵۵ درس سوم نگارش دهم

شعر زیر را بخوانید، درک و دریافت خود را در چند سطر بنویسید.
ایستاده ام،
ایستاده ای،
ایستاده ایم،
جنگلیم؛
تن به صندلی شدن نداده ایم.
پاسخ:  در این شعر، شاعر با استفاده از چندین اصطلاح و مفهوم، یک تصویر طبیعی و فلسفی از خودش و دیگران به تصویر کشیده است. در واقع، شاعر با عبارت “ایستاده ام، ایستاده ای، ایستاده ایم” به این اشاره می کند که او و دیگران هنوز از پا نیفتاده اند و همچنان در جستجوی چیزی هستند. و با استفاده از عبارت “جنگلیم”، شاعر به تصویر کشیدن یک منظره طبیعی می پردازد و به معنایی بزرگ و پویا بودن خود و دیگران اشاره می کند. همچنین، با عبارت “تن به صندلی شدن نداده ایم”، شاعر به معنای عزم و اراده قوی خود و دیگران در تلاش برای رسیدن به هدفشان اشاره می کند. در کل، شعر در کمترین کلمات، تصویری از استقامت و عزم قوی انسان در مواجهه با مشکلات و تحولات جهانی ارائه می دهد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.