سوالات درس ۱۰ علوم ششم با جواب (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)

سوالات درس ۱۰ علوم ششم با جواب (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)

سوال متن درس دهم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۱۰ علوم ششم با جواب (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)

سوال متن درس دهم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم / درس دهم :: خیلی کوچک، خیلی بزرگ

۱ -در بدن انسان میلیاردها ……………….. وجود دارد.
پاسخ: سلول یا یاخته

۲ -مخمر نوعی …………….. تک سلولی است
پاسخ: قارچ

۳ -فردی به نام …………… اولین میکروسکوپ را ساخت.
پاسخ: رابرت هوک

۴ -نخستین بار یک دانشمند انگلیسی به نام ……………… سلول های مرده را در برش های چوب پنبه مشاهده کرد.
پاسخ: رابرت هوک

۵ -میکروسکوپ چیست ؟
پاسخ: وسیله ای است که با آن بیشتر سلول ها و جانداران تک سلولی را مشاهده می کنیم.

۶ -در بدن انسان چه تعداد سلول وجود دارد ؟
پاسخ: میلیاردها سلول وجود دارد.

۷ -مخمر چیست ؟ چگونه زیاد می شود ؟
پاسخ: نوعی قارچ تک سلولی است- با جوانه زدن زیاد می شود.

۸ -ذره بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد ؟
پاسخ: ۱۰تا ۲۰ برابر بزرگتر

۹ -اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد و چه چیزی را با آن مشاهده کرد ؟
پاسخ: رابرت هوک حدود ۴۰۰ سال پیش اولین میکروسکوپ را ساخت و توانست ساختمان چوب پنبه را با آن ببیند.

۱۰ -میکروسکوپ های نوری نمونه را تا چند برابر بزرگتر نشان می دهند ؟
پاسخ: دو هزار برابر

۱۱ -وظیفه ی سلول های نگه دارنده روزنه (سلول نگهبان روزنه) در برگ گیاهان چیست ؟
پاسخ: باز و بسته نگه داشتن روزنه های هوایی برگ را بر عهده دارد.

۱- واحد سازنده ی تمامی موجودات زنده …یاخته (سلول)… است

۲- در بدن انسان چند یاخته (سلول) وجود دارد؟
پاسخ: میلیاردها یاخته

۳- بیشتر جانداران چند یاخته ای هستند؟
پاسخ: تک یاخته ای

۴- جلبک رشته ای چیست؟
پاسخ: موجودات زنده پریاخته ای ساده هستند که از کنار هم قرار گرفتن یاخته های مثل هم تشکیل شده اند

۵- مخمر چیست؟
پاسخ: موجودات تک یاخته ای گرد یا بیضی شکل هستند و از نوع قارچ های تک یاخته ای هستند

۶- در گذشته های دور برای دیدن اجسام ریز از …ذره بین… استفاده می شد

۷- ذره بین اجسام را چند برابر بزرگتر نشان می دهد؟
پاسخ: ۱۰تا۲۰ برابر

۸- اولین میکروسکوپ ها چگونه ساخته شدند؟
پاسخ: با قراردادن ذره بین ها کنار همدیگر

۹- اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد وبا آن چه چیزی را مشاهده کرد؟
پاسخ: رابرت هوک حدود ۴۰۰ سال پیش اولین میکروسکوپ ها را ساخت وبا آن توانست قطعه ای از چوب پنبه را با دقت ببیند و تصویر آن را رسم کند

۱۰- اصطلاح سلول به معنای …اتاق کوچک… را رابرت هوک برای حفره های چوب پنبه به کار برد

۱۱- یکی از کاربردهای عدسی در ساخت …میکروسکوپ… است

۱۲- میکروسکوپ های امروزی چگونه ساخته شده اند؟
پاسخ: میکروسکوپ های امروزی مثل همان میکروسکوپ های قدیمی از کنار هم قرار گرفتن چند عدسی ساخته شده اند

۱۳- چگونه به کمک میکروسکوپ های امروزی می توانیم تصویر نمونه را روشن و بزرگتر از خود آن ببینیم؟
پاسخ: در این میکروسکوپ ها نور از یک منبع نوری به نمونه تابیده می شود نور از نمونه و عدسی ها عبور می کند و ما می توانیم تصویر نمونه را به صورت روشن و بزرگتر از خود آن ببینیم

۱۴- میکروسکوپ های امروزی و قدیمی را با هم مقایسه کنید؟
پاسخ: میکروسکوپ های قدیمی ساختار ساده تری داشتند، قدرت بزرگنمایی آن ها کم بود و در آن ها به جای منبع نور از آیینه استفاده می شد، اما میکروسکوپ های امروزی هم ساختار پیچیده تری دارند هم قدرت بزرگنمایی بیشتری دارند.

۱۵- یاخته های گیاهی و جانوری را با هم مقایسه کنید ؟
پاسخ: ۱.سلول های گیاهی چند و جهی هستند ولی سلول های جانوری کروی هستند
۲.در سلول گیاهی محل ذخیره وجود دارد ولی در سلول جانوری وجود ندارد
۳.سلول های گیاهی تولید کننده و سلول های جانوری مصرف کننده هستند
۴.سلول های جانوری به طور کلی کوچکتر از سلول های گیاهی هستند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ علوم ششم با جواب (خیلی کوچک، خیلی بزرگ) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۹ علوم ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.