سوالات درس ۷ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۲)

سوالات درس ۷ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۲)

سوال متن درس هفتم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۷ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۲)

سوال متن درس هفتم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم /

درس هفتم :: ورزش و نیرو(۲)

۱ …نیرو… عامل تغییر حرکت است

۲- نیروی گرانشی یا نیروی جاذبه ی زمین چیست؟
پاسخ: زمین به همه ی اجسام اطراف خود نیرو وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد این نیرو، نیروی گرانشی یا نیروی جاذبه ی زمین نامیده می شود

۳- وزن چیست؟
پاسخ: نیروی جاذبه ای که زمین به هر جسم وارد می کند، وزن جسم نامیده می شود

۴ تفاوت جرم و وزن را بیان کنید؟

جرموزن
۱.مقدار ماده ی تشکیل دهنده
۲.ثابت
۳.واحد:کیلوگرم
۴.وسیله ی اندازه گیری: ترازو
۱.مقدار نیرویی که از طرف زمین به جسم وارد می شود
۲.متغییر
۳.واحد: نیوتن
۴.وسیله ی اندازه گیری: نیروسنج

 

۵.برای اندازه گیری وزن جسم ها از …ترازو… استفاده می کنیم

۶- برای اندازه گیری نیرو از …نیروسنج… استفاده می کنیم

۷.چند نوع نیرو داریم نام ببرید؟
پاسخ: ۲ نوع – نیروهای تماسی و غیرتماسی
نیروی تماسی مانند: نیروی مقاومت هوا، نیروی اصطکاک، مسابقه ی طناب کشی یا مچ اندازی
نیروی غیر تماسی مانند: نیروی جاذبه ی زمین، نیروی مغناطیسی، نیروی الکتریکی

۸.یکای نیرو (واحد شمارش نیرو) چیست؟
پاسخ: نیوتن

۹- نیرویی که یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کند چه نامیده می شود؟
پاسخ: نیروی مغناطیسی

۱۰- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به میله یا شانه می شود چه نامیده می شود؟
پاسخ: نیروی الکتریکی

۱۱.نیروی اصطکاک چیست؟
پاسخ: نیرویی که در خلاف جهت حرکت، برجسم اثر می گذارد و سبب کند شدن حرکت می شود نیروی اصطکاک نامیده می شود

۱۲.نیروی مقاومت هوا چیست؟
پاسخ: وقتی جسمی حرکت می کند از طرف هوا برآن نیرویی در خلاف جهت حرکت آن جسم وارد می شود که به آن نیروی مقاومت هوا گفته می شود

۱۳.به هواپیمای در حال حرکت چه نیرویی وارد می شود؟
پاسخ: نیروی بالابری، وزن، نیروی مقاومت هوا، نیروی رانش

۱۴.نیروی بالابری چیست؟
پاسخ: برای اینکه جسمی به هوا بلند شد باید نیرویی برابر و یا بزرگتر از وزن آن و در جهت مخالف برآن وارد شود این نیرو، نیروی بالابری نام دارد

۱۵ چگونه یک هواپیما به سمت بالا حرکت می کند؟
پاسخ: بال های هواپیما را به گونه ای طراحی می کنند که وقتی هواپیما در حال حرکت است، هوای بالای بال نسبت به هوای پایین بال سرعت بیشتری داشته باشد. همین امر سبب اختلاف فشار در بالا و پایین بال و ایجاد نیروی خالص به طرف بالا می شود. این نیرو می تواند از نیروی جاذبه ی وارد بر هواپیما بیشتر باشد و آن را به طرف بالا بکشد

سری دوم سوالات علوم ششم👇

۱.آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس با هم، به یکدیگر نیرو وارد کنند؟
پاسخ: – وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند بر هم نیرو دافعه وارد می کنند.
-نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد.
-وقتی دو بادکنک را به موی سرمان مالش دهیم و آن ها را در فاصله ی نزدیک به هم نگه داریم بر هم نیروی الکتریکی وارد می کنند.

۲- چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟
پاسخ: به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می شود.

۳- نیروی گرانشی چیست ؟
پاسخ: نیروی جاذبه ای است که از طرف مین بر همه ی اجسام وارد شده و آن را به طرف زمین می کشد.

۴- چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم ، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند ؟
پاسخ: نیروی گرانش زمین آب را به پایین می کشد.

۵- جرم چیست ؟
پاسخ: به مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم ، جرم می گویند.

۶- مقدار جرم با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟
پاسخ: با ترازو

۷- واحد اندازه گیری جرم چیست ؟
پاسخ: کیلوگرم

۸- چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟
پاسخ: در اثر نیروی گرانش

۹- چرا وقتی لیوان آب را کج می کنیم آب به سمت پایین می ریزد ؟
پاسخ: به دلیل نیروی گرانش زمین

۱۰- منظور از نیروی مغناطیسی چیست ؟
نیرویی که یک آهن ربا به آهن ربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نامیده می شود.

۱۱- چه موقع نیروی بین دو آهن ربا ، رانشی( دافعه) است ؟
پاسخ: هرگاه قطب های همنام دو آهنربا را به هم نزدیک کنیم.

۱۲- نیروی الکتریکی چیست ؟ مثال بزنید.
پاسخ: نیرویی را که بین دو جسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها می شود ، نیروی الکتریکی می گویند. مثلاً وقتی دو بادکنک را به طور جداگانه به پارچه ی پشمی مالش دهیم و آن ها را به هم نزدیک کنیم ، از هم دور می شوند یعنی نیروی الکتریکی آن ها رانشی است.

۱۳- وقتی با شانه ی پلاستیکی موهای خود را شانه می کنید ، شانه موهای شما را می کشد. چرا ؟
پاسخ: بین آن ها نیروی الکتریکی از نوع ربایشی وجود دارد.

۱۴- اگر همان شانه ی باردار را به جریان آب شیر نزدیک کنیم چه مشاهده می کنیم ؟
پاسخ: مسیر آب به سمت شانه منحرف می شود.

۱۵- چرا ترمز کردن سبب کند شدن و توقف سریع وسیله نقلیه می شود ؟
پاسخ: در اثر نیرو اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت های ترمز و هم چنین نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها با سطح زمین وجود دارد.

۱۶- نیروی اصطکاک چیست ؟
پاسخ: نیرویی که سبب کند شدن حرکت یک جسم می شود. این نیرو همیشه بر خلاف جهت حرکت جسم است.

۱۷- با توجه به حرکت جسم در شکل مقابل ، جهت نیروی اصطکاک کدام سمت است ؟
پاسخ: چون جسم به سمت راست حرکت می کند ، جهت نیروی اصطکاک به سمت چپ است.

۱۸- اگر نیروی اصطکاک نبود و در حرکت بودیم ، چه اتفاقی می افتاد ؟
پاسخ: نمی توانستیم در یک جا ساکن شویم.

۱۹- کف دو دست خود را به هم مالش دهید. چه احساسی می کنید ، چرا ؟
پاسخ: دستمان گرم می شود. نیروی اصطکاک باعث ایجاد گرما می شود.

۲۰- نیروی اصطکاک در کدام حالت بیش تر است ؟
پاسخ: هرچه سطح تماس بین دو جسم ، ناهمواری و پستی و بلندی بیش تری داشته باشد اصطکاک بیش تر است-

۲۱- سه مورد از فواید نیروی اصطکاک را بیان کنید.
پاسخ: -نیروی اصطکاک بین کف پا و سطح زمین به ما کمک می کند راه برویم-
-وقتی چوب کبریت را به بدنه ی قوطی کبریت می کشیم نیروی اصطکاک باعث گرما و روشن شدن چوب کبریت می کشیم نیروی اصطکاک باعث گرما و روشن شدن چوب کبریت می شود.
-هنگام ترمز کردن اتومبیل نیروی اصطکاک بین چرخ و زمین باعث توقف اتومبیل می شود.

۲۲- آیا اصطکاک می تواند مضر نیز باشد ؟
پاسخ: بله ، در چرخ های فلزی نیروی اصطکاک بین دو فلز باعث ساییده شدن آن ها می شود.

۲۳- دو نیروی غیر تماسی را نام ببرید.
پاسخ: نیروی جاذبه (گرانش) – نیروی مغناطیسی

۲۴- شباهت و تفاوت نیروی مغناطیسی و گرانش را بنویسید.
پاسخ: شباهت : هر دو جسم را به سوی خود می کشند.
تفاوت : آهن ربا فقط اجسام آهنی را به سوی خود می کشد اما گرانش همه اجسام را – نیروی مغناطیسی دافعه نیز دارد. اما گرانشی فقط جاذبه است.

۲۵- نیروی مقاومت هوا چیست ؟
پاسخ: نیروی مقاومی است که از حرکت یک جسم در هوا جلوگیری می کن

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ علوم ششم با جواب (ورزش و نیرو ۲) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۶ علوم ششم استفاده نمایید.