سوالات درس ۹ علوم ششم با جواب (سفر انرژی)

سوالات درس ۹ علوم ششم با جواب (سفر انرژی)

سوال متن درس نهم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۹ علوم ششم با جواب (سفر انرژی)

سوال متن درس نهم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم / درس نهم :: سفر انرژی

۱-نفت دارای چه صورتی از انرژی است ؟
پاسخ: شیمیایی

۲ -آب پشت سد ، دارای چه نوع انرژی است ؟
پاسخ: ذخیره ای

۳ -در پنکه ی برقی انرژی الکتریکی به انرژی ………….. تبدیل می شود.
پاسخ: حرکتی

۴ -در اتوی برقی انرژی …………… به انرژی گرمایی تبدیل می شود.
پاسخ: الکتریکی

۵ -فردی که در بالای سرسره قرار دارد دارای انرژی …………….. است-
پاسخ: ذخیره ای

۶ -فنری که کشیده می شود دارای انرژی ……………… می شود.
پاسخ: ذخیره ای

۷ -خورشید انرژی …………. و انرژی …………… تولید می کند.
پاسخ: گرمایی – نورانی

۸ -انرژی موجود در حبه ی قند انرژی …………….. است که از نوع انرژی ……………. می باشد.
پاسخ: شیمیایی و ذخیره ای

۹ -تفاوت لامپ و بخاری از نظر تبدیل انرژی چیست ؟
پاسخ: لامپ انرژی نورانی و انرژی گرمایی تولید می کند ولی بخاری فقط انرژی گرمایی تولید می کند.

۱۰ -چرا انرژی الکتریکی در زندگی روزمره بیش ترین استفاده را دارد ؟
پاسخ: زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورت های دیگر انرژی تبدیل می شود.

۱۱ -باتری ها ، انرژی ……….. را در خود ذخیره می کنند.
پاسخ: شیمیایی

۱۲ -برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید ؟
پاسخ: راه رفتن – دیدن – برداشتن اجسام- ورزش کردن – نوشتن و …… به طور کلی برای انجام هر کاری انرژی لازم است.

۱۳ -انرژی مواد غذایی از کجا دست می آید ؟
پاسخ: این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آنها نیز ذخیره می شود.

۱۴ -شکل های مختلف انرژی را نام ببرید ؟
پاسخ: حرکتی – گرمایی – نورانی – صوتی – هسته ای – شیمیایی و الکتریکی

۱۵ -انرژی شیمیایی چیست ؟
پاسخ: انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و میوه ها و سوخت های مانند نفت و گاز طبیعی را انرژی شیمیایی می گویند.

۱۶ -انرژی شیمیایی سوخت به چه صورت های می تواند تبدیل شود ؟
پاسخ: می تواند به انرژی حرکتی یا انرژی گرمایی تبدیل شود در واقع وقتی سوخت می سوزد باعث ایجاد گرما و حرکت می شود.

۱۷ -چه چیزهایی می توانند انرژی را ذخیره کنند ؟
پاسخ: مواد غذایی – سوخت – باتری و مواد منفجره

۱۸ -کدام وسایل را می شناسید که به کمک باتری کار می کند ؟
پاسخ: تلفن همراه و ساعت و رادیو و…..

۱۹ -آیا باتری هم انرژی ذخیره می کند ؟
پاسخ: بله

۲۰ -وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید ، چه تغییرات انرژی را مشاهده می کنید ؟
پاسخ: در چراغ قوه ، انرژی ذخیره شده باتری به نور و در اسباب بازی متحرک ، انرژی ذخیره شده باتری به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

۲۱ -آیا در اجسام نیز انرژی ذخیره می شود؟ مثال بزنید ؟
پاسخ: بله ، آب پشت یک سد ، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد ، دارای انرژی هستند.

۲۲ -چگونه از انرژی ذخیره ای در پشت آب یک سد ، انرژی الکتریکی حاصل می شود ؟
پاسخ: وقتی آب از آبشار فرو می ریزد انرژی آن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ،  سپس وقتی آب بر روی توربین ریخته می شود آن را حرکت می دهد. توربین دستگاه مولد را حرکت می دهد و مولد انرژی حرکتی را به برق تبدیل می کند.

۲۳ -آیا می توان گفت وقتی سنگ از زمین فاصله دارد ، انرژی در آن ذخیره می شود و پس از رها شدن به تدریج به انرژی الکتریکی تبدیل می شود؟
پاسخ: بله

۲۴ -هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل انرژی انجام می شود ؟
پاسخ: انرژی ذخیره شده (پتانسیل گرانشی) به انرژی حرکتی (جنبشی) تبدیل می شود

۱- انرژی به چه شکل هایی دیده می شود؟
پاسخ: انرژی به شکل های گوناگون مانند انرژی حرکتی، گرمایی، نورانی، صوتی و… دیده می شود و می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود

۲- انرژی در چه موادی ذخیره می شود؟
پاسخ: در سوخت هایی مانند: زغال سنگ، نفت، چوب، گاز طبیعی، غذاهایی که گیاهان می سازند(مواد غذایی)، باتری، فنر

۳- از سوخت های فسیلی چه استفاده ای می شود؟
پاسخ: اغلب انرژی لازم برای گرم کردن خانه ها و به حرکت درآوردن ماشین ها و نیروگاه ها به وسیله ی سوخت های فسیلی تأمین می شود

۴- در سوخت هایی مانند زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی و چوب، قسمتی از انرژی به چه چیزهایی تبدیل می شود؟
پاسخ: گرما و حرکت

۵- نور خورشید چگونه به ایجاد ابر، باد و باران کمک می کند؟
پاسخ: خورشید سبب می شود آب های موجود در کره ی زمین تبخیر شود و به صورت بخار آب به سمت آسمان حرکت کند این بخارها در کنار هم جمع شده و تشکیل ابر می دهند وقتی ابرها آماده ی باریدن شدند می توانیم به صورت باران و برف و تگرگ بارش ها را مشاهده کنیم. خورشید با نور خود و ایجاد تغییر دمایی و تولید جریان هوا و انتقال آن از منطقه ی پرفشار به کم فشار موجب پدید آمدن باد می شود

۶- در چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل می شود؟
پاسخ: انرژی الکتریکی، نورانی، صوتی، حرکتی، مکانیکی

۷- هنگام کوک کردن ماشین اسباب بازی یا عروسکی، چه انرژی هایی تبدیل می شود؟
پاسخ: بستگی به نوع وسیله می تواند به شکل های انرژی الکتریکی، حرکتی، صوتی، نورانی تبدیل شود

۸- چگونگی تولید انرژی الکتریکی را از آب پشت یک سد توضیح دهید؟
پاسخ: وقتی آب از بالای آبشار سرازیر می شود انرژی که به علت قرار گرفتن در ارتفاع درآب ذخیره شده است با سقوط آب به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود.توربین هم با چرخش خود دستگاه مولد برق را به حرکت درمی آورد و انرژی الکتریکی تولید می شود

۹.انرژی الکتریکی می تواند به چه انرژی هایی تبدیل شود؟
پاسخ: می تواند به انرژی های حرکتی، صوتی ، گرمایی، نورانی، و سایر انرژی های مورد نیاز ما تبدیل شود و این تبدیل انرژی پیوسته ادامه دارد

۱۰- نوع تبدیل انرژی را در موارد زیر بیان کنید
پاسخ: الف) ورزشکاری که تیر و کمان را می کشد و سپس آن را رها می کند: هنگام کشیدن تیر انرژی ماهیچه ای به ذخیره ای تبدیل شده وبا رها کردن تیر به انرژی حرکتی تبدیل می شود
ب) کوهنوردی که از کوه بالا می رود و سپس با چتر نجات پایین می آید: هنگام بالا رفتن انرژی حرکتی به انرژی ذخیره ای تبدیل می شود و هنگام پایین آمدن با چتر انرژی ذخیره ای به حرکتی تبدیل می شود
ج) آبی که در پشت سد جمع می شود و سپس توربین برق آبی را می چرخاند و انرژی الکتریکی تولید می شود: آب در پشت سد انرژی ذخیره ای دارد و هنگام سرازیر شدن انرژی ذخیره ای به حرکتی تبدیل می شود و توربین را می چرخاند و انرژی الکتریکی تولید می شود

۱۱- موجوداتی که می توانند از خود نور یا الکتریسیته تولید کنند نام ببرید؟
پاسخ: کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد و مارماهی و سفره ماهی می توانند از خود برق تولید و به این وسیله دشمن را از خود دور کنند

۱۲- انرژی را با چه واحدی اندازه گیری می کنند؟
پاسخ: ژول

۱۳.ما برای دویدن در یک ساعت …۲۸۰۰ …کیلوژول و برای پیاده روی آرام به …۶۵۰… کیلوژول انرژی نیاز داریم

۱۴.یکای انرژی روی مواد غذایی بر حسب …کیلوکالری… نوشته می شود

۱۵.هر کیلو کالری به طور تقریبی معادل چند ژول است؟
پاسخ: ۴۰۰۰ژول

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۹ علوم ششم با جواب (سفر انرژی) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۰ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۸ علوم ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.