جواب درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰

جواب درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس چهاردهم

جواب درس ۱۴ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ و ۸۹ و ۹۰

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس چهاردهم

گام به گام فارسی دوم / درس ۱۴:: پرچم

جواب درست نادرست صفحه ۸۸ فارسی دوم

۱- رنگ سرخ پرچم ایران نشانه‌ی سرسبزی کشور است.
نادرست❌

۲- پرچم همه‌‌ی کشورها سه رنگ دارد.
نادرست❌

۳- پرچم نشانه‌ی آزادی و سربلندی هر کشوری است.
درست✅

۴- رنگ سبز پرچم کشورمان نشانه سرسبزی کشورمان است.
درست✅

جواب گوش کن و بگو صفحه ۸۸ فارسی دوم

۱- رنگ سبز پرچم ایران نشانه‌ی چیست؟
نشانه سرسبزی
۲- کدام رنگ پرچم ایران نشانه‌ی صلح و دوستی است؟
سفید
۳- کلمه‌ی «اللّه» در وسط پرچم نشانه چیست؟
به شکل گل است و گل لاله نشانه خون شهیدان است

۴- پرچم هر کشور نشانه‌ی چیست؟
هر کشور یک پرچم دارد و نماد سربلندی و آزادی یک کشور است.

جواب حالا تو بگو صفحه ۸۹ فارسی دوم

سیستانی یعنی ……
کسی که اهل سیستان است
تبریزی یعنی ………
کسی که اهل تبریز است
سنگی یعنی …………
چیزی که از سنگ درست شده است.
فلزّی یعنی ………
چیزی که از فلز درست شده باشد.

جواب پیدا کن و بگو صفحه ۹۰ فارسی دوم

در جدول زیر، پنج کلمه از کلمه‌های درس وجود دارد. آن‌ها را پیدا کن و بگو.جواب پیدا کن و بگو صفحه ۹۰ فارسی دوم

جواب فکر کن و بگو صفحه ۹۰ فارسی دوم

۱- چرا باید به پرچم کشورمان احترام بگذاریم؟
چون نشانه سربلندی کشورمان است.

۲– تو چگونه از میهن خود دفاع می‌کنی؟
با تلاش کردن برای موفقیت کشورمان

۳- رنگ سبز پرچم کشورمان نشانه چیست؟
نشانه آبادانی و سرسبزی کشورمان است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.