گام به گام فارسی پنجم ابتدایی ۱۴۰۲

 1. جواب درس ۱ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۷
 2. جواب درس ۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۴
 3. جواب درس ۳ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۳۰ و ۳۱ و ۳۳
 4. جواب درس ۴ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۳۶ و ۳۷ و ۳۸
 5. جواب درس ۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۰ و ۴۵ و ۴۶
 6. جواب درس ۶ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۵۰ و ۵۴
 7. جواب درس ۸ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۶۲ و ۶۳ و ۶۷
 8. جواب درس ۹ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۷
 9. جواب درس ۱۰ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۱
 10. جواب درس ۱۱ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۶، ۸۷
 11. جواب درس ۱۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۵، ۹۶
 12. جواب درس ۱۳ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۰۲، ۱۰۵
 13. جواب درس ۱۴ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۰۸، ۱۱۰
 14. جواب درس ۱۵ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۲۰
 15. جواب درس ۱۶ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹
 16. جواب درس ۱۷ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۳۲، ۱۳۷

گام به گام فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات فارسی پنجم

گام به گام فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات فارسی پنجم

همانطور که قول داده بودیم بعد از معنی فارسی پنجم درس سایت همیار ، در این بخش نیز برای شما عزیزان جواب فعالیت های کتاب درسی فارسی پنجم را آماده کرده ایم.

در این بخش به موارد زیر میپردازیم

 • جواب درست و نادرست فارسی پنجم
 • جواب درک مطلب فارسی پنجم
 • جواب واژه آموزی  فارسی پنجم
 • جواب خوانش و فهم فارسی پنجم
 • جواب درک و دریافت فارسی پنجم

لطفا در بخش نظرات درباره جواب فارسی پنجم ، کامنت بگذارید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.