نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول فارسی ششم دبستان

نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت اول

نمونه سوالات نوبت اول فارسی ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی نوبت اول (امتحانات دی ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۱
0.5MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۲
0.4MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۳
0.2MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۴
0.1MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۵
0.2MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۶
0.1MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۷
0.1MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۸
0.1MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۹
0.1MB