نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم فارسی ششم دبستان

نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم فارسی ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۰ - ۱
0.5MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۰ - ۲
0.4MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۰ - ۳
0.2MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۰ - ۴
0.2MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۵
0.1MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۶
0.1MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۷
0.3MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۰ - ۸
0.5MB
سوال فارسی ششم +جواب ۱۴۰۱ - ۹
0.7MB