نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت دوم ۱۴۰۳

نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم فارسی ششم دبستان

نمونه سوال فارسی ششم با جواب نوبت دوم

نمونه سوالات نوبت دوم فارسی ششم دبستان

با توجه به درخواست هایی که داشتیم ، امروز در همیار  قصد داریم تا نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم (امتحانات خرداد ماه) را قرار دهیم . امیدوارم از این نمونه سوالات بیشترین استفاده را ببرید.

نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۲ (فایل ۱)
0.8MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۲ (فایل ۲)
0.3MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۲ (فایل ۳)
0.6MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۴)
0.1MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۵)
0.9MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۶)
0.6MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۷)
0.4MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۸)
0.4MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۹)
0.3MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۱۰)
0.3MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۱۱)
0.7MB
نمونه سوال فارسی ششم + جواب ۱۴۰۱ (فایل ۱۲)
0.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.