جواب فعالیت های درس پنجم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۵ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۵ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس پنجم :: جهان های اجتماعی

جواب تحلیل کنید صفحه ۳۷ جامعه شناسی دهم

– شرک و بت پرستی و نگاه نژادی و قبیله‌ای، از اعتقادات و ارزش‌های بنیادی جهان اجتماعی شبه جزیرۀ عربستان بود.
– توحید و یکتاپرستی و خلافت و کرامت انسان، از اعتقادات و ارزش‌های جهان اجتماعی اسلام است.
با ظهور اسلام عقاید و ارزش‌های بنیادی جامعۀ جاهلی نابود شد و لایه‌های سطحی آن در خدمت اسلام قرار گرفت. بدین ترتیب زبان عربی حامل کلام و بیان الهی شد.
تفاوت‌های جهان اجتماعی اسلام و جهان اجتماعی شبه جزیره عربستان جزو کدام دسته از تفاوت‌هاست؟
جواب: تفاوت میان جهان های اجتماعی
تفاوت های ذاتی و اساسی

جواب سوال صفحه ۳۸ جامعه شناسی دهم

اروپایی‌ها یک ضرب‌المثل قدیمی دارند که «همۀ راه‌ها به رُم ختم می‌شوند». این تنها یک ضرب المثل است ولی عده‌ای باورشان این است که زندگی اجتماعی بشر یک مسیر را طی می‌کند آیا به راستی جهان‌های اجتماعی مسیر رشد یگانه‌ای دارند یا راه‌های متفاوتی را می‌پیمایند؟ آیا جهان‌های اجتماعی، تاریخ (سرگذشت و سرنوشت) یکسانی دارند؟
جواب: خیر راه های متفاوتی را می پیمایند

جواب تحلیل کنید صفحه ۳۹ جامعه شناسی دهم

 

اگر چه انسان امروزی براساس تجربیات واقعی، استعمار را به معنی استثمار (بهره‌کشی به ناحق از دیگران و دسترنج آنها) درمی‌یابد؛ ولی در سده‌های پیشین، نظریه استعمار به معنای طلب آبادانی برای جوامع عقب مانده بود. درباره نظریه استعمار، تحقیق کنید. این نظریه محصول کدام یک از دیدگاه های بالا بود؟ نظریه استعمار را براساس آن دیدگاه، تفسیر کنید.
جواب: بر اساس نظریه استعمار، کشورهای استعمارگر، کشورهایی بودند که به هر جا می رفتند باعث عمران و آبادانی آن کشور می شدند. بنابراین کشورهای استعمارگر الگوی کشورهای عقب مانده هستند و این کشورها باید کشورهای استعمارگر و پیشرفته را الگوی خود قرار دهند و از آنها تقلید کنند تا سریع تر پیشرفت کنند. این نظریه محصول تفکر تک خطی است. یعنی فقط یک خط رشد وجود دارد که در ابتدای این خط کشورهای پیشرفته قرار دارند و بقیه کشورها بر اساس سطح پیشرفتشان در روی خط قرار دارند. انتهای خط کشورهای عقب مانده قرار دارند.
همچنین می توان چنین گفت که:
نظریه استعمار محصول دیدگاه تک خطی می باشد که بر اساس آن، همه جوامع در یک خط و در طول یکدیگرند. بعضی جوامع در این مسیر جلوتر و برخی عقب مانده اند. جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته را الگوی حرکت خود قرار دهند. جوامع پیشرفته به استعمار به عنوان اقدامی تمدن ساز می نگریستند که به ارتقای اقوام عقب مانده می انجامید. استعمار به معنای ظاهری آباد کردن، نتیجه ای به جز غارت مواد خام کشور های تحت سلطه توسط استعمارگران نداشته است و این فرایند، جوامع توسعه یافته را روز به روز توسعه یافته تر و جوامع فقیر را فقیر تر می سازد.

جواب صفحه ۴۰ جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی
تنوع جهان‌های اجتماعی،
جواب: ویژگی‌های ذاتی (اساسی)، ویژگی‌های عَرَضی (سطحی)، نگاه تک خطی به تاریخ و نگاه عَرْضی به جوامع

خلاصه کنید 
انسان‌ها در جهان‌های اجتماعی مختلفی زندگی می‌کنند.
جواب: – جهان اجتماعی را انسان آگاه و خلّاق پدید می‌آورد، تنوّع سبب آگاهی و جهان اجتماعی می‌شود.
– تنوّع اراده و اختیار انسان‌هاست که ایجاد کنندهٔ تنوّع در جهان اجتماعی است.
– تفاوت‌هایی که درون یک جهان اجتماعی رخ می‌دهد مربوط به لایه‌های سطحی جهان اجتماعی است.
– تفاوت در لایه‌های عمیق جهان اجتماعی می‌تواند یک جهان اجتماعی را بر جهان اجتماعی دیگر مسلط کند.
– در نگاه تک خطی باید جوامع پیشرفته را الگوی جوامع عقب مانده قرار داد.
– در دیدگاه عرضی، جهان‌های اجتماعی با حفظ هویت خود از تجارب دیگران استفاده می‌کنند.