جواب درس ۴ علوم سوم دبستان صفحه ۲۸ , ۳۱

جواب درس ۴ علوم سوم دبستان صفحه ۲۸ , ۳۱

جواب فعالیت های درس چهارم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۴ علوم سوم دبستان صفحه ۲۸ , ۳۱

جواب فعالیت های درس چهارم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس چهارم :: اندازه گیری مواد

جواب فعالیت صفحه ۲۸ علوم سوم

چرا عددهای متفاوتی به‌دست آمده است؟ 
پاسخ: زیرا هر کدام از لیوان های مختلفی برای اندازه گیری استفاده کرده اند

برای اینکه نتیجه‌ی اندازه‌گیری آن‌ها یکسان باشد، چه پیشنهادی دارید؟
پاسخ: هر دو از لیوان ها یا استکان های هم اندازه استفاده کنند یعنی واحد اندازه گیری آنها یکسان باشد

جواب فعالیت صفحه ۲۸ علوم سوم

علی و پدرش از بازار، مایعات زیر را خریده‌اند. از هر مایع چه مقدار خریده‌اند؟

مایعمایع ظرفشوییروغندوغ
مقدار خریداری شده۴ لیتر۲ لیتر۱ لیتر

چند ظرف پر از آب در کلاس قرار گرفته است. هر گروه یکی از ظرف‌ها را بر می‌دارد و حدس می‌زند چند لیتر آب دارد؟
پاسخ: با یک ظرف به عنوان واحد اندازه گیری، مقدار آب درون ظرف ها را اندازه می گیریم و سپس عددها را با هم مقایسه می کنیم

جواب فعالیت صفحه ۳۱ علوم سوم

١- چند عدد بیسکویت ساده را در یک کفه‌ی ترازو قرار دهید. در کفه‌ی دیگر ترازو به قدری حبّه‌ی قند بگذارید تا دو کفه‌ی آن روبه‌روی هم قرار گیرند.
٢- حبّه‌های قند و بیسکویت‌ها را به‌طور جداگانه بکوبید و به شکل پودر درآورید. دوباره آن‌ها را در دو کفه‌ی ترازو قرار دهید. مشاهدات خود را بنویسید. از این بازی علمی چه نتیجه ای می‌گیرید؟
پاسخ: دوباره دو کفه روبه روی هم قرار می گیرند و این نشان می دهد که با کوبیدن حبه های قند و بیسکویت شکل آنها تغییر می کند ولی جرم آنها تغییر نمی کند.

فاطمه و علی همراه پدر و مادر خود در میوه فروشی هستند. آن‌ها می‌خواهند برای خود و مادربزرگ خرید کنند. با دقّت به تصویرها نگاه کنید. به نظر شما کدام یک مقدار سیب بیش‌تری خریده است؟
پاسخ: علی بیشتر خریده است

جواب فعالیت صفحه ۳۲ علوم سوم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ علوم سوم

جرم مواد با چه واحدی بیان شده است؟ کیلوگرم

فهرست را به نمودار تبدیل کنید. برای این کار در هر ستون برای هر کیلوگرم، یک خانه را مانند نمونه پر کنید.
جرم کلّ موادّی را که فاطمه و علی خریده‌اند با هم مقایسه کنید.
پاسخ: جرم کل موادی که فاطمه خرید کرده ۵ کیلوگرم است و جرم موادی که علی خریده ۸ کیلوگرم.جواب فعالیت صفحه ۳۲ علوم سوم

علی: آیا همیشه ترازو مقدار مادّه (جرم مادّه) را با کیلوگرم نشان می‌دهد؟
پاسخ: خیر چون جرم های کمتر از کیلوگرم هم داریم.
پدر: بیایید با هم برای خرید سایر موادّ غذایی به مغازه‌ی دیگری برویم.
پدر فهرست زیر را برای مغازه‌دار می‌خواند.

فاطمه: پدر چرا «جرم مادّه» را با گرم درخواست کردید؟
پدر: وقتی مقدار کمی از مادّه نیاز داشته باشیم، آن را با گرم درخواست می‌کنیم.
با توجّه به تصویر، بنویسید یک کیلوگرم چند گرم است؟
پاسخ: ۱۰۰۰ گرم

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۳۶ علوم سوم

درباره‌ی کاربرد ترازو در زندگی، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۳۶ علوم سوم

به ترتیب از ← راست به چپ:
ترازوی عقربه ای: برای اندازه گیری جرم افراد
ترازوی دوکفه ای: در یک کفه جسم خریداری شده و در کفه ی دیگر وزنه قرار می دهند.
ترازوی آشپزخانه: تا ۵ کیلوگرم را نشان می دهد.
ترازوی دیجیتال: خیلی دقیق اندازه ها را نشان می دهد. هم جرم و هم قیمت را محاسبه می کند.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ علوم سوم دبستان صفحه ۲۸ , ۳۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۳ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۴ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.