جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۰۴ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۶ صفحه ۱۰۴ فیزیک دهم

برف و یخ دو شکل آشنای حالت جامد آب هستند، اما با وجود این، ظاهر متفاوتی دارند. دلیل این امر را تحقیق کنید.
پاسخ: وقتی دمای محیط در ابتدا بالای نقطه انجماد آب باشد و هوا خنک شود. بخار به شکل باران تبدیل می شود. با سردتر شدن هوا ، این آب به شکل تگرگ یخ می زند. اما اگر در ابتدا دما زیر نقطه انجماد آب باشد، بخار آب مستقیماً از حالت گازی به حالت جامد می رود (چگالش) ؛ در این صورت بلور های یخ معلق در هوا ضمن حفظ تقارن شش وجهی خود، به آرامی رشد می کند و تشکیل دانه های برف را می دهند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.