جواب درس ۱۳ علوم سوم صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۴

جواب درس ۱۳ علوم سوم صفحه ۱۱۴, ۱۱۶, ۱۱۸, ۱۱۹ ,۱۲۰, ۱۲۱ , ۱۲۲ ,۱۲۳ , ۱۲۴

جواب فعالیت های درس سیزدهم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۱۳ علوم سوم صفحه ۱۰۰ , ۱۰۱ , ۱۰۲ , ۱۰۳ , ۱۰۴ , ۱۰۵ , ۱۰۶ , ۱۰۸

جواب فعالیت های درس سیزدهم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس ۱۳: هر کدام جای خود (۲)

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۱۱۴ علوم سوم

ماهی ها چه غذاهایی می خورند؟
پاسخ: بعضی از ماهی ها گیاهان دریایی و جلبک ها را می خورند و بعضی دیگر همه چیز خوار هستند.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ علوم سوم

شکل زیر، چرخه‌ی زندگی ماهی ها را نشان می دهد. جمله های زیر را بخوانید. هر جمله مربوط به کدام تصویر است؟ شماره ی آن را در محل مشخص شده بنویسید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ علوم سوم۱- ماهی درون آب تخم می گذارد.
۲- بچه ماهی ها از تخم خارج می شوند و در آب به دنبال غذا می گردند.
۳- بچه ماهی ها در آب رشد می کنند. برخی ماهی ها می توانند تا هزار تخم در سال بگذارند.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ علوم سوم

شکل زیر، چرخه ی زندگی قورباغه را نشان می دهد. جمله های زیر را بخوانید. هر جمله مربوط به کدام تصویر است؟ شماره ی آن را در محل مشخص شده بنویسید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ علوم سوم

۱- قورباغه ها داخل آب تخم می گذارند.
۲- بچه قورباغه ها در آغاز، مانند ماهی ها درون آب زندگی می کنند و با آب شش نفس می کشند. آن ها برای شنا کردن از ُدم بلند خود استفاده می کنند.
۳- با بزرگ شدن بچه قورباغه، دست ها و پاهایش ظاهر می شوند و رشد می کنند. آب شش ها نیز از بین می روند و به جای آن ها شش ها ساخته می شوند.
۴- پس از این تغییرات، قورباغه ها که حالا دیگر بزرگ شده اند، می توانند در خشکی و نزدیک آب زندگی کنند.

جواب خزندگان صفحه ۱۱۸ علوم سوم

خزندگان
تا به حال کدام یک از جانوران زیر را از نزدیک دیده اید؟
پاسخ: لاکپشت ، مارمولک ، مار

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ علوم سوم

به تصاویر زیر ّدقت کنید. هر کدام از این تصاویر به کدام ویژگی خزندگان اشاره می کند؟
پاسخ: داشتن پولک سخت ، تخم گذار بودن ، خزیدن روی زمین

جواب فعالیت صفحه 119 علوم سوم

پرندگان
بیش از ۱۰۰ نوع پرنده در تالاب زیبای انزلی زندگی می کنند. شما چه پرنده هایی می شناسید؟
پاسخ: عقاب ، جغد ، شاهین ، دارکوب ، طوطی ، کبوتر ، گنجشک

جواب گفت و گو صفحه ۱۲۰ علوم سوم

به این تصاویر نگاه کنید. با هم کلاسی های خود درباره ی شباهت ها و تفاوت های این پرندگان گفت و گو کنید. جواب گفت و گو صفحه ۱۱۴ علوم سومشباهت ها: بال دارند. بدن همه آن ها از پر پوشیده شده است. تخم گذار هستند و با شش نفس می کشند.
تفاوت ها: بیشتر آن ها پرواز می کنند ولی برخی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند مثل مرغ و شتر مرغ ، محل زندگی پرندگان متفاوت است و برخی گیاه خوار و حشره خوار و بعضی گوشت خوار هستند مثل عقاب

مشاهده صفحه ۱۲۱ علوم سوم

قرار است با هم کلاسی های خود نیم ساعت به حیاط مدرسه بروید. حدس می زنید در این مدت چند نوع پرنده و از هر نوع چه تعدادی را خواهید دید؟ جدولی بکشید و حدس خود را در آن یادداشت کنید.
حالا به حیاط بروید و پرنده ها را مشاهده کنید. در جدول ستون جدیدی بکشید و تعداد پرنده ها را یادداشت کنید. پیش بینی و مشاهده ی خود را با هم مقایسه کنید.
برای شناختن پرنده ها می توانید از افراد آگاه، کتاب های راهنمای پرندگان یا اینترنت کمک بگیرید.
درباره ی یکی از پرنده هایی که دیدید اطّاّلعاتی جمع آوری کنید تا بتوانید درباره ی پرسش های زیر در کالس گفت وگو کنید. 

این پرنده چه غذایی می‌خورد؟
پاسخ: دانه

این پرنده چگونه غذا می‌خورد؟
پاسخ: با نوک دانه را می‌خورد.

آیا پرهای قسمت های متفاوت بدن پرنده مثل هم هستند؟
پاسخ: خیر. پرهای روی بدن و سر، نرم و کوچک هستند و پرهای بال‌ها و دم‌ها بزرگ و محکم هستند.

مشاهده صفحه 103 علوم سوم

جواب گفت و گو صفحه ۱۲۲ علوم سوم

بخشی از بشقاب سلامت ما انسان ها را لبنیات تشکیل می دهند. لبنیات از شیر درست می شوند. شیر مورد نیاز برای مصرف روزانه یا تولید لبنیاتی مانند ماست و پنیر را از کدام جانوران به دست می آوریم؟
پاسخ: گاو ، گوسفند ، بز ، شتر

از این جانوران چه استفاده های دیگری می بریم؟
پاسخ: استفاده از گوشت، پشم، پوست، سوار شدن، شخم زدن زمین

جواب فعالیت صفحه ۱۲۳ علوم سوم

درباره ی هریک از این تصویرها، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
این جانور پستان دار چه غذایی می خورد؟

سنجاب: گیاه خوار/ شیر: گوشت خوار/ خرس: همه چیز خوار/ خرگوش: گیاه خوار/ وال: گوشت خوار/ فک: گوشت خوار/ اسب: گیاه خوار/ کانگرو: گیاه خوار/ خفاش: گوشت خوار
چگونه حرکت می کند؟
سنجاب : راه رفتن و پریدن / شیر : راه رفتن و دویدن/ خرس : راه رفتن / خرگوش : پریدن / وال : شنا / فک : شناکردن / اسب : راه رفتن / کانگرو : پریدن/ خفاش : پرواز کردن
حرکت هریک از این جانوران چه شباهت ها و تفاوت هایی با ماهی ها، پرندگان و خزندگان دارد؟
پاسخ: تفاوت های بسیار زیادی دارند.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ علوم سوم

به نمودار زیر توجه کنید. به نظر شما این نمودار چه چیزی را بیان می کند؟ در مورد آن، در کلاس گفت و گو کنید.
شباهت: هر دو مهره دار، تخم گزار
تفاوت: مواردی که در قسمت زرد و آبی رنگ است.جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ علوم سوم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۳ علوم سوم صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۴ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۲ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.