جواب فعالیت های درس ۵ دینی دهم

جواب فعالیت های درس ۵ دینی دهم

گام به گام درس پنجم دین و زندگی دهم

جواب فعالیت های درس ۵ دینی دهم

گام به گام درس پنجم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم/ جواب فعالیت کلاسی ، تدبر ، سوالات جدول ، برسی کنید ، پیشنهاد و اندیشه و تحقیق صفحه ۶۷ , ۶۸ و ۶۹ درس پنجم (منزلگاه بعد) دین و زندگی رشته تجربی و ریاضی کلاس دهم

درس پنجم : منزلگاه بعد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۷ درس پنجم دینی دهم

نمونه هایی از اعمال را ذکر کنید که دارای اثار طولانی خوب یا بد هستند و بعد از مرگ انسان ادامه می یابند.
پاسخ:  آثار خوب: کمک ب نیازمندان_ اهدای خون و عضو در هنگام مشکل و گرفداری هم نوع خود

جواب تدبر صفحه ۶۸ درس پنجم دینی دهم

با دقت در ترجمه آیات زیر بگویید هریک از آیات به کدامیک از ویژگیهای عالم برزخ اشاره دارند؟
🟧 فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت میکنند درحالی که به خود ظلم کردهاند، میگویند: شما در (دنیا) چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان  گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟
پاسخ:
گفت و گوی فرشتگان با انسان (وجود شعور و آگاهی)

🟧 آنان که فرشتگان روحشان را میگیرند درحالی که پاک و پاکیزه اند، به آنها میگویند:« سلام بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید.»
پاسخ:
گفت و گوی فرشتگان با انسان (وجود شعور و آگاهی)

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۹ درس پنجم دینی دهم

۱ــ منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است؟
پاسخ:
دریافت حقیقت وجود انسان (روح) به طور تمام و کامل توسط فرشتگان-بعد روحانی

۲ــ هریک از موارد زیر به کدامیک از ویژگیهای برزخ اشاره دارد؟
الف) تلقین میت به هنگام دفن
پاسخ:
وجود شعور و آگاهی

ب) انجام خیرات و طلب آمرزش برای گذشتگان
پاسخ:
وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا

ج) زیارت قبور درگذشتگان
پاسخ:
وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۵ دینی دهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از اندیشه و تحقیق درس ششم دینی دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۴ دینی دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.