جواب فعالیت های درس ۳ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۳ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس سوم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۳ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۳ جغرافیای ایران دهم :

گام به گام جغرافیا دهم / درس سوم :: موقعیت جغرافیایی ایران

جواب فعالیت صفحه ۱۴ درس سوم جغرافیا دهم

1ـ با استفاده از کتاب استانشناسی حدود تقریبی موقعیت ریاضی استان خود را در نقشه بالا مشخص کنید.
پاسخ: بر عهده دانش آموز !

جواب فعالیت صفحه ۱۵ درس سوم جغرافیا دهم

1ـ با توجه به مطالب یاد شده، مختصات جغرافیایی ایران را در نقشە زیر پیدا کنید.جواب فعالیت های درس ۳ جغرافیای ایران دهم

پاسخ: ایران بین مدار ۲۵ تا ۳۹ درجه عرض شمالی و ۴۴ تا ۶۳ درجه طول شرقی قرار دارد.

2ـ فرض کنید بتوانیم موقعیت جغرافیایی ایران را تغییر دهیم. با توجه به موقعیتهای ریاضی جدید، شرایط آب و هوایی و … را در این دو حالت بررسی، و موارد را با یکدیگر مقایسه کنید. در هر گروه یکی از موقعیتهای فرضی را با موقعیت واقعی ایران مقایسه کنید.
پاسخ:  گر ایران در آمریکای جنوبی روی خط استوا قرار داشت: دارای آب و هوای گرم و مرطوب و بارندگی زیاد میشد و تنوع فصل وجود نداشت.
اگر در منطقه گرم و خشک قرار داشت: دارای بارندگی کم، آب و هوای گرم و خشک و تنوع فصل داشت. اگر در نزدیکی قطب شمال قرار داشت: به علت مایل بودن زیاد خورشید، آب و هوا بسیار سرد و خشک و بارندگی بیشتر به شکل برف بود. و …

جواب فعالیت صفحه ۱۶ درس سوم جغرافیا دهم

برای درک بهتر این مفهوم به نقشە زیر توجه کنید. موقعیت نسبی ایران را بررسی، و نتایج آن را در کلاس ارائه کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۶ درس سوم جغرافیا دهم

پاسخ:  ایران در جنوب غربی آسیا قراردارد.  در جنوب ایران تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان قراردارد . ایران در بین کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان قراردارد.  در شمال ایران دریای خزر قراردارد .

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس سوم جغرافیا دهم

با توجه به اطلاعات جدول مقابل، جدول زیر را کامل کنید تا با موقعیت ایران در منطقە خلیج فارس بیشتر آشنا شوید.

رتبه در وسعتعربستان – ایران  – عراق – عمان – امارات – کویت – قطر – بحرین
رتبه در جمعیتایران – عراق – عربستان –  امارات – عمان – کویت – قطر  – بحرین
رتبه در تولید نفتعربستان – عراق – ایران – امارات – عمان – قطر – کویت – بحرین

جواب فعالیت صفحه ۲۰ درس سوم جغرافیا دهم

با توجه به درس یازدهم کتاب استان شناسی در مورد زندگینامه یکی از شهدای دفاع مقدس که از مرزهای ایران اسلامی دفاع نمودهاند تحقیق کرده و در کلاس ارائه دهید.
پاسخ: تحقیق دانش آموزی

جواب فعالیت ۶ صفحه ۲۰ درس سوم جغرافیا دهم

۱ـ مرزهای آبی شمال و جنوب ایران چه مزیت هایی برای کشور ما به وجود آورده است؟ با یکدیگر گفتوگو و نتایج آن را در کلاس ارائه کنید.
پاسخ: امکان حمل و نقل دریایی و تجارت با کشورهای همسایه و سایر کشورها – امکان توسعه مشاغل متنوع در سواحل (صید و شیلات و فعالیت های گردشگری و …) – استفاده از ذخایر نفت و گاز در سواحل شمال و جنوب و مهم تر از همه موقعیت دفاعی مناسبی برای کشور ایجاد کرده است.

۲ـ چرا تنگه ها، آب راهه های مهم و استراتژیک محسوب میشوند؟
پاسخ: به دلیل اینکه تنگه ها گلوگاه و تنها مسیر برای عبور کشتی ها در آبهای آزاد آن منطقه می باشند. همچنین تنگه ها باعث برقراری ارتباط بازرگانی بیشتر می شود و امکان دستیابی به منابع غذایی، معدنی و سوخت های فسیلی را فراهم می کند.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های درس ۳ جغرافیای ایران دهم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم و برای بخش قبلی از جواب درس ۲ جغرافیا دهم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات متن درس ۳ جغرافیا دهم نیز دیدن فرمایید.