جواب تمرینات فصل دوم ریاضی دهم

جواب تمرینات فصل دوم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۲

جواب تمرینات فصل دوم ریاضی دهم

جواب تمرینات فصل دوم ریاضی دهم :

فصل دوم ریاضی دهم مربوط به مبحث مثلثات میباشد ، در این قسمت ما برای شما عزیزان جواب فعالیت های این فصل از ریاضی دهم را قرار داده ایم لیست درس های اراعه شده در فصل دوم ریاضی دهم

  1. درس اول: نسبت های مثلثاتی
  2. درس دوم: دایره مثلثاتی
  3. درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی

لینک های دانلود این بخش

 

فصل ۲ درس ۱ (صفحه ۲۹-۳۵)
1.7MB
فصل ۲ درس ۲ (صفحه ۳۶-۴۱)
1.8MB
فصل ۲ درس ۳ (صفحه ۴۴-۴۶)
1.3MB