جواب تمرینات فصل سوم ریاضی دهم

جواب تمرینات فصل سوم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۳

جواب تمرینات فصل سوم ریاضی دهم

گام به گام ریاضی دهم فصل ۳

فصل سوم ریاضی دهم مربوط به مبحث توانهای گویا و عبارتهای جبری ، در این قسمت ما برای شما عزیزان جواب فعالیت های این فصل از ریاضی دهم را قرار داده ایم ؛ لیست درس های اراعه شده در فصل ۳ ریاضی دهم

  1. درس اول: ریشه و توان
  2. درس دوم: ریشه nام
  3. درس سوم: توان های گویا
  4. درس چهارم : عبارت های جبری

لینک های دانلود این بخش

 

فصل ۳ درس ۱ (صفحه ۴۷-۵۳)
1.2MB
فصل ۳ درس ۲ (صفحه ۵۴-۵۸)
1MB
فصل ۳ درس ۳ (صفحه ۵۹-۶۲)
0.8MB
فصل ۳ درس ۴ (صفحه ۶۳-۶۸)
1.4MB