جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ شیمی دهم

جواب صفحه سه شیمی دهم ریاضی و تجربی

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ شیمی دهم :

جواب خود را بیازمایید شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ فصل اول شیمی دهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 3 شیمی دهم

آ- فراوان ترین عنصر در هر سیاره کدام است؟
پاسخ: در مشتری: هیدروژن در زمین: آهن
ب- عنصرهای مشترک در دو سیاره را نام ببرید.
پاسخ: اکسیژن و گوگرد
پ- در کدام سیاره عنصر فلزی وجود ندارد؟
پاسخ: مشتری
ت- پیش بینی کنید سیاره مشتری بیشتر از جنس گاز است یا سنگ؟ چرا؟
پاسخ: جنس گاز – چون عنصر های تشکیل دهنده آن اغلب نافلز و گازند.
ث- آیا به جز عنصر های نشان داده شده در شکل عناصرهای دیگری در زمین یافت میشود؟
پاسخ: بله چند نمونه نام ببرید. مس، طلا، کروم ، سدیم و…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.