جواب فعالیت صفحه ۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۳ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۳ زیست شناسی دهم

مجری یک برنامه تلویزیونی گفته‌ است «زیست شناسان ثابت کرده‌اند که شیر، مایعی خوشمزه‌ است». این گفته درست است یا نادرست؟
پاسخ: 
این گفته نادرست است، چون یافته های علم قطعی نیستند و بنابراین، علم نمیتواند چیزی را ثابت کند و به علاوه، خوشمزگی موضوعی حسی، ارزشی و شخصی و انفرادی است و بنا بر این، تعیین خوشمزگی در قلمرو علم .نیست

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.