سوالات درس ۱۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس پانزدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس ۱۵ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس پانزدهم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس پانزدهم

۱-پس از کودتا چیان در تهران چه فضایی در تهران به وجود آمد؟
پاسخ: پس از پیروزی با روی کار آمدن دولت نظامی زاهدی فضای تیره ای در ایران حکم فرما شد و در تهران فرمانداری نظامی به فرماندهی سر تیپ تیمور بختیاری به وجود آمد

۲ بختیار فرمانده نظامی تهران برای تثبیت و استقرار حکومت کودتا چه اقداماتی انجام شد؟
پاسخ: سرکوب نیروهای ضد کودتا و میهن پرست و هم چنین تبعید و تیر باران مخالفان کودتا.

۳-پس از دستگیری دکتر مصدق چه سرنوشتی برای او رقم خورد؟
پاسخ: در دادگاه نظامی محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و تا آخر عمر در روستایی نزدیک تهران تحت  نظر بود
۴- قرارداد کنسرسیوم نفت چگونه قراردادی بود؟
پاسخ: این قرارداد یک قرارداد استعماری و چند شرکتی بود که بین ایران و چند کشور نفتی آمریکا ، انگلیس ، فرانسه و هلندی بود که به منظور بهره برداری از ماخذ نفت  ایران به ایران تحمیل شد .

۵- پیمان بغداد بین چه دولت هایی چگونه منعقد شد؟
پاسخ:
پیمان بین کشور های ترکیه و عراق ، پاکستان و ایران منعقد شد .

۶-هدف از تشکیل پیمان بغداد چه بود؟
پاسخ: این پیمان با هدف کامل کردن محاصره شوروی به بهانه خطر کمونیست .

۷- چرا شهید نواب صفوی با پیمان بغداد  مخالفت نمود؟
پاسخ: زیرا او معتقد بود ایران در این پیمان نفوذ و زمینه ساز سلطه آمریکا در ایران بود.

۸- هدف از تاسیس ساواک در داخل ایران توسط آمریکایی ها چه بود؟
پاسخ: همسایگی شوروی با ایران – به خاطر حفظ و تتبیث نفوذ آمریکا در داخل ایران.

۹- دو حزب ملیون و حزب مردم را چه کسانی به وجود آوردند و علت تشکیل این احزاب در داخل ایران چه بود؟
پاسخ: محمد رضا شاه که حکومتش با مشکل فقدان مشروعیت و نبود آزادی سیاسی روبه رو بود، برای جلب افکار عمومی، دست به تاسیس دو حزب ملیون (اکثریت) به رهبری نخست وزیر، دکتر اقبال و حزب (اقلیت)مردم به رهبری اسدالله علم زد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.