سوالات درس ۱ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس اول ۱ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس اول تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس اول ۱ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس اول تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب / درس اول

۱- ایل قاجار از چه قومی بودند و چه کسی موسس ایل قاجاریه بود؟
پاسخ: این ایل از ترکمنان و عشایر بودند که زمان مغولان به ایران کوچ داده شدند . موسس این سلسله آقا محمد خان قاجار بود.

۲- پایتخت قاجاریه کدام شهر بود؟
پاسخ: شهر تهران

۳- چه عواملی باعث جنگ هاى ایران و روسیه شد؟
پاسخ: خیانت انگلیس ها و درباریان

۴- مفاد عهدنامه گلستان را بنویسید؟
پاسخ: ۱- ایران حاکمیت روسیه را بر مناطق اشغال شد از جمله داغستان ….باکو و ، ،گرجستان را به رسمیت شناخت
۲- حق کشتی رانی ایران در دریای خزر سلب شد
۳- روسیه متعهد شد نیابت سلطنت عباس میرزا را رسمیت بشناسد و او را به سلطنت برساند .

۵- چرا با شجاعت و کاردانی عباس میرزا و فتواهای علماء ایران در جنگ با روس ها شکست خورد؟
پاسخ: ۱- ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربار.
۲- خیانت انگلیس.

۶- علت دور دوم جنگ هاى ایران و روسیه را بنویسید؟
پاسخ: ۱- بد رفتاری روس ها با ساکنان مناطق تحت تصرف
۲- مشخص نبودن حدود مرزی

۷- مفاد عهدنامه ترکمن چای را بنویسید؟
پاسخ: ۱- علاوه بر مناطق تحت تصرف ، ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذار شد .
۲- پرداخت غرامت پنج ملیون تومنی به روس ها
۳- دادن حق کاپیتولاسیون به اتباع روسیه

۸- حق کاپیتولاسیون چیست؟
پاسخ: هر گاه فردی از اتباع خارجه (روس ها) در ایران مرتکب جرمی شود دادگاه های ایران حق رسیدگی ندارند و این فرد در کشور خود (دادگاه کشور خود ) مورد رسیدگی قرار گیرد .

۹-عهد نامه فین کن اشتاین بین چه کشورهایی صورت گرفت؟
پاسخ: بین دولت های ایران و فرانسه منعقد شد.

۱۰- عهد نامه تیلسیت بین چه کشورهایی منعقد شد؟
پاسخ: فرانسه و روسیه

۱۱- مفاد عهد نامه مجمل را بنویسید و بین چه کشورهایی منعقد شد؟
پاسخ: بین ایران و انگلستان ، انگلستان متعهد شد هر گاه نیرو های نظامی اروپایی به ایران حمله نمودند از نظر نظامی یا مالی به ایران کمک کند

۱۲- بر اساس کدام عهد نامه حکمیت انگلیس در اختلافات مرزی با روسیه تعیین شد؟
پاسخ: عهد نامه مفصل

۱۳- چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به هرات تشویق نمودند؟
پاسخ: ۱- رقابت با انگلیس ها
۲- به خطر افتادن مستمره انگلیس
۳- مشغول نگه داشتن ایران برای فراموشی ایالت های متصرف شده .

۱۴- عهد نامه ارزنه روم بین چه کشورهایی منعقد شد و مفاد ان چه بود؟ 
پاسخ: بین ایران و عثمانی منعقد شد. مواد آن عبارت است از
۱- ایران از ادعای خود از مناطق، از جمله سلیمانیه از عراق دست برداشت دولت عثمانی
۲-و در مقابل حاکمیت ایران را بر خرمشهر و اروند رود به رسمیت
۳-شناخت دولت عثمانی متعهد شد زائران ایرانی را آزار و اذیت نکند
۴- به بازرگانان ایرانی تسهیلات بدهد .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.