سوالات درس ۳ و ۴ تاریخ یازدهم

سوالات درس سوم ۳ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس سوم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات درس سوم ۳ تاریخ یازدهم با جواب

سوالات درس سوم تاریخ یازدهم با جواب ریاضی و تجربی

سوالات تاریخ معاصر ایران برای رشته های ریاضی و تجربی همراه با جواب

درس سوم و چهارم

۱- عوامل داخلی نهضت مشروطه را بنویسید؟
پاسخ: ۱- از از دست دادن سر زمین های ایران چهار سو کشور غلبه ۲- استعمار بر ایران و حکومت داخلی ایران ۳- استبداد حاکم بر مردم ۴- مخالفت مردم و علماء با استبداد داخلی و استبداد خارجی ۵- ورود اندیشه های نو .

۲- ساختار سیاسی دولت قاجار در زمان ناصرالدین شاه به چه صورت بود؟
پاسخ: بر اساس استبداد و قدرت بود . شاه حرف اول و آخر را می زد و او حکام ایالات را از بین شاهزادگان انتخاب می نمود .

۳- دلایل دخالت مردم و علماء با استبداد و استعمار چه بود؟
پاسخ: آموزه های دین اسلام مثل امر به معروف و نهی از منکر، دفع ظلم و کفر بالا رفتن آگاهی مردم.

۴- با ایجاد عدالتخانه یا دارشورا در ایران در ساختار سیاسی آن چه تغییری به وجود می آمد؟
پاسخ: قدرت شاه محدود و مردم در سرنوشت کشور خود دخالت می نمودند و عدالت گسترش می یافت.

۵- چه کسانی اندیشه های نو به ایران آوردند؟
پاسخ: اعزام دانشجویان – مهاجرت برخی ایرانیان – سفر ایرانیان و درباریان به خارج .

۶- اندیشه های جدید فکری نهضت مشروطه را نام ببرید؟
پاسخ: ۱- روزنامه ها ۲- اثار روشنفکران (سفر نامه و کتاب)

۷- تعدادی از روزنامه های آن زمان را نام ببرید؟
۱-دولتی مثل: وقایع اتفاقیه ، شرف ، شرافت ۲- غیردولتی مثل: روزنامه تربیت و ادب ۳- روزنامه های خارجی که به فارسی نوشته میشد مثل: عروه الوثقی ، قانون

 ۸- بعد از ناصر الدین شاه چه کسی به سلطنت رسید و ویژگی های او را بنویسید؟
پاسخ: مظفر الدین شاه ، سست عنصر، بی اراده و بیمار بود که توانایی سر و سامان دادن امور داخلی را نداشت.

۹ عین الدوله صدر اعظم چه پادشاهی بود؟
پاسخ: مظفر الدین شاه ، که فردی بسیار خشونت طلب بود.

۱۰- مهمترین حوادثی که باعث پیروزی نهضت مشروطه بود را بنویسید؟
پاسخ: ماجرای نوز بلژیکی – نارضایتی مردم ایالت ها – تاسیس بانک استقراض – به فلک بستن بازرگانان مهاجرت صغری -مهاجرت کبری
۱۱- درخواست های مهم مردم در مهاجرت صغری را بنویسید؟
پاسخ: ۱- ایجاد عدالت خانه در همه شهرها ۲- عمل به قانون اساسی

۱۲- مهم ترین درخواست های مردم در مهاجرت کبری را بنویسید؟ 
پاسخ: ۱- بر کناری عین الدوله ۲- ایجاد عدالتخانه ۳- فراهم کردن زمینه ای برا ی بازگشت مهاجران از قم به تهران ۴- تشکیل دارلشورا  یا ( مجلس ملی نمایندگان)

۱۳- اولین مجلس شورای ملی به دست چه کسی و به چه تاریخی شروع به کار کرد؟
پاسخ: مظفر الدین شاه –  ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.