جواب درس ۱۴ علوم دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۹ ، ۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳

جواب درس ۱۴ علوم دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۹ ، ۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳

گام به گام درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی

جواب درس ۱۴ علوم دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۹ ، ۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳

گام به گام درس چهاردهم علوم دوم ابتدایی

گام به گام علوم دوم / درس بخش زیر برای شما جواب فعالیت ها و سوالات درس ۱۴ علوم دوم ابتدایی را قرار داده ایم. درس چهاردهم :: از گذشته تا آینده (نان)

جواب صفحه ۹۹ علوم دوم دبستان

با اعضای گروه خود دربارهی ترتیب انجام مراحل تهیّه نان گفتوگو کنید. مراحل را بهترتیب انجام، شمارهگذاری کنید. در هر مرحله چه کاری انجام میشود؟ 
پاسخ: ۱- کاشت گندم ۲- برداشت گندم ۳- آرد کردن گندم ۴- درست کردن خمیر با آرد ۵-پختن نان

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۰ علوم دوم دبستان

آسیاب‌ها با گذشت زمان چه تغییراتی پیدا کرده‌اند؟
پاسخ: در ابتدا سنگی و دستی سپس بادی و آبی تبدیل شدند اما امروزه آسیاب ها مکانیکی و برقی هستند

جواب کار در منزل صفحه ۱۰۰ علوم دوم دبستان

از پدر و مادر خود درباره‌ی آسیاب‌های دوران گذشته بپرسید.
پاسخ: به همراه فرزند خود مقداری گندم را آسیاب کرده، اجازه دهید یکی از مراحل تهیه‌ی نان را تجربه کند.

جواب صفحه ۱۰۱ و ۱۰۲ علوم دوم دبستان

جواب کار در منزل صفحه ۱۰۰ علوم دوم دبستان

خمیر کردن دستی و خمیر کردن به کمک دستگاه مخلوط کن، نمونههایی برای تهیه ی خمیر از آرد هستند.
دربارهی این دو روش تهیه ی خمیر از آرد در کلاس گفت و گو کنید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
پاسخ: تهیه خمیر به وسیله دست دشوار تر و زمان بیشتری را میگیرد. اما تهیه خمیر به وسیله دستگاه ساده تر و زمان کمتری را میگیرد

جواب صفحه ۱۰۱ علوم دوم دبستان
روش‌های پخت نان
در تصویرهای زیر برخی از روش‌های پخت‌نان نشان داده شده است.
در روستا یا شهری که شما زندگی می‌کنید، از چه روش‌هایی برای پخت‌نان استفاده می‌شود؟
پاسخ: از تنور های برقی استفاده میکنند.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۰۲ علوم دوم دبستان

دو روش از روش‌های پخت‌نان را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: روش های پخت نان : تابه، تنور، با ماشین، سنتی و دستی

جواب صفحه ۱۰۳ علوم دوم دبستان

برای تهیّه‌ی نان کارهای زیادی انجام می‌شود، درحالی که مقدار زیادی از نان دور ریخته می‌شود. با هم‌کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید چرا این اتّفاق می‌افتد.
پاسخ: چون نان بیشتر از نیاز خانواده خریده می شود

برای آنکه مقدار کمتری نان دور ریخته شود، چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: نانوا ها نان با کیفیت تری تولید کنند وما هم اندازه ی نیازمان نان خرید کنیم تا اسراف نشود

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۴ علوم دوم ابتدایی ؛ صفحه ۹۹ ، ۱۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱ علوم دوم و برای بخش قبلی از گام به گام درس سیزدهم علوم دوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۴ علوم دوم نیز دیدن فرمایید.