جواب و معنی صفحه ۲۱ و ۲۲ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۲۱ و ۲۲ زبان یازدهم

جواب زبان انگلیسی یازدهم صفحه بیست و یکم

جواب و معنی صفحه ۲۱ و ۲۲ زبان یازدهم

جواب و معنی صفحه ۲۱ و ۲۲ زبان یازدهم :

جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهم

A. Look, Read and Practice.
 نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید.

 

جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: آسیا بزرگترین قاره جهان است جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهم معنی: مازندران یکی از بهترین مناطق کشاورزی ایران است
جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: اسپانیایی زبان مادری دیگو است جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: آیا آب واقعاً در مریخ وجود دارد؟
جواب صفحه ۲۱ درس اول زبان یازدهممعنی: قیمت فرهنگ لغت از 5 تا 15 دلار است

جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهم

جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: امروزه کمتر از 40 درصد مردم در روستاها زندگی می‌کنند جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: برنج محبوب ترین غذای ایران است
جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: تصور کنید که در فضا سفر می کنید جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: دانشمندان می‌گویند که تا سال 2050 انرژی باد می‌تواند نیازهای جهان را برآورده سازد
جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: معلم ما سعی می‌کرد کلمه جدید را با استفاده از زبان اشاره به ما یاد دهد جواب صفحه ۲۲ درس اول زبان یازدهممعنی: ما در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم

 

 

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.