جواب فعالیت صفحه ۲۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۲ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۲۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۲ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۲ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۲ زیست شناسی دهم

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید، پروتئین سفیدۀ تخم مرغ را گوارش می‌دهد. توجه کنید که آنزیم‌ها دردمای ویژه‌ای فعّالیت می‌کنند.
پاسخ: 🔹 آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید و در دمای ویژه‌ای فعالیت دارد. بر این اساس پپسین در دمای حدود 37 درجه سانتی‌گراد و محیط اسیدی حداکثر فعالیت را دارد. برای انجام این آزمایش سفیده تخم‌مرغ باید پخته باشد.
🔹 در یک لوله آزمایش ۱۰ سی سی آنزیم پپسین وارد می کنیم. سپس به آن قطره قطره کلریدریک اسید اضافه می کنیم تا pH آن به حدود ۲ یا ۳ برسد. سپس یک قطعه سفیده تخم‌مرغ را به لوله اضافه کرده و آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه (دمای بدن) درون دستگاه انکوباتور قرار می‌دهیم در ادامه خواهیم دید که سفیده تخم‌مرغ تجزیه شده است.
🔹 در آزمایش دیگری همین مراحل را تکرار می کنیم ولی به لوله آزمایش کلریدریک اسید اضافه نمی کنیم. پس از مدتی خواهیم دید که سفیده تخم‌مرغ بسیار کم تجزیه شده است. پس نتیجه می‌گیریم که آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید در زمان کوتاه‌تر و با سرعت بیشتری سفیده تخم‌مرغ را تجزیه می‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.