جواب فعالیت صفحه ۲۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ زیست شناسی دهم

گام به گام صفحه ۲۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ زیست شناسی دهم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۶ زیست شناسی دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۶ زیست شناسی دهم

یک برگۀ آزمایش خون را، که مواد موجود خون در آن ثبت شده است بررسی کنید. میزان طبیعی لیپوپروتئین پرچگال (HDL)، لیپو پروتئین کم‌چگال (LDL)، نسبت HDL / LDL و تری گلیسرید درخون چقدراست؟
پاسخ: 
کلسترول خوب خون = HDL نسبت کلسترول به HDL بهتر است کمتر از ۵ باشد.
کلسترول بد خون = LDL- به توصیه پزشکان بهتر است کمتر از ۱۳۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد.
نسبت LDL/HDL ارزش تشخیصی زیادی دارد و بهتر است این نسبت کمتر از ٣ باشد در آنهای که این نسبت بین ٣ تا ۶ قرار دارد جزو
گروه ریسک متوسط هستند و اگر این نسبت بیشتر از ۶ باشد گروه پر خطر خواهند بود. میزان تری گلیسیرید معمولاً زیر ۱۵۰ تا۲۰۰ است.

HDL LDL نسبت LDL به HDL تری گلیسیرید
بیشتر از ۶۰mg/dl کمتر از ۱۳۰mg/dl کمتر از ۵ کمتر از ۲۰۰mg/dl

همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in ♥ همیار hamyar.in 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.