جواب فعالیت صفحه ۱۱ فیزیک دهم 

جواب فعالیت صفحه ۱۱ فیزیک دهم 

جواب فعالیت ۱-۳ صفحه ۱۱ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ فیزیک دهم 

جواب فعالیت ۱-۳ صفحه ۱۱ فیزیک دهم

جواب فصل اول فیزیک دهم / جواب صفحه 11 فصل اول فیزیک دهم

خروار، من تبریز، سیر، مثقال، نخود و گندم از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای انداز‌‌ه‌گیری جرم است. این یکاها به صورت زیر به یکدیگر مرتبط‌‌اند:
۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز
۱ من تبریز = ۴۰ سیر = ۶۴۰ مثقال
۱ مثقال = ۲۴ نخود = ۹۶ گندم
با توجه به اینکه هر مثقال اندکی بیش از ۴/۶ گرم است، هرکدام از این یکاها را برحسب گرم و کیلوگرم بیان کنید.

برای مشاهده جواب فعالیت ۳-۱ اینجا کلیک کنید

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت صفحه ۱۱ فیزیک دهم  را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از صفحه ۱۳ فیزیک دهم و برای بخش قبلی از جواب صفحه ۱۰ فیزیک دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.