جواب فعالیت های درس ۷ دینی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۷ دینی یازدهم

گام به گام درس هفتم دین و زندگی یازدهم

جواب فعالیت های درس ۷ دینی یازدهم

گام به گام درس هفتم دین و زندگی یازدهم

گام به گام دینی یازدهم / درس هفتم: وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا

جواب تدبر در قران صفحه ۸۹ درس هفتم دینی یازدهم

در آیه شریفه زیر بیندیشید و به سوالات پاسخ دهید: جواب تدبر در قران صفحه 89 درس هفتم دینی یازدهم

۱ــ خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر میدهد؟
پاسخ:
خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت

۲ــ آیا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟
پاسخ:
خیر، پیروان پیامبران قبلی هم به آیین های گذشته خود بازگشته اند. همچنین مربوط به مسلمانان همه زمان هاست

۳ــ به نظر شما، سپاس گزاران واقعی نعمت رسالت، چه کسانی اند؟
پاسخ:
کسانی که تابع فرامین الهی و پیامبر و ائمه هستند و سعی در برقراری عدالت الهی دارند سپاس گذاران واقعی هستند

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۰ درس هفتم دینی یازدهم

با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر، نوه ایشان یعنی امام حسین (ع) این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟
پاسخ:
پس از رحلت رسول خدا (ص) ، نظام حکومت اسلامی که بر مبنای امامت طراحی شده بود تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات لازم برای اجرای همه جانبه ی مسئولیت های خود باشند همین امر باعث شد به مرور حاکمان فاسدی همچون معاویه و یزید بر جامعه حاکم شوند و ارزش ها و الگو های جامعه تغییر کند و به مرور جامعه به سمت قهقرا برود زمانی که رهبری امت به دست نا اهلی همچون یزید افتاد، نوه ی پیامبر را به شهادت رساند

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۳ درس هفتم دینی یازدهم

به نظر شما آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟
پاسخ:
 می توانیم از این شرایط و اتفاقات و نتایج آنها الگو گیری کنیم و با توجه به آن دوره ویژگی های پیروان جبهه ی حق و باطل را بشناسیم از همین رو شهید مطهری می گوید که شمر زمان امام حسین(ع) مرده است و هر کس باید شمر زمان خود را بشناسد و علیه او جبهه بگیرد.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۹۴ درس هفتم دینی یازدهم

۱-چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم آماده کرد؟
پاسخ: 
۱- عدم حضور اصحاب پیامبر یا فوت و یا شهادت آنها
۲-دسترسی برخی از از علمان وابسته به حاکمان عباسی و امویان و علمای اهل کتاب به احادیث

۲-تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر چه بود؟
پاسخ: 
روش و حکومت آنها با پیامبر آنچنان متفاوت بود که برای خود قصر ها و اموال فراوانی جمع آوری می کردند و این رویه باعث شد که جامعه به سمت و سوی راحت طلبی و بی قیدی به ارزش های انسانی و عدم توجه به سیره‌ی پیامبر پیش برود.