سوالات درس ۱۰ فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۱۰ فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم ۱۰ فلسفه دوازدهم

سوالات درس ۱۰ فلسفه دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم ۱۰ فلسفه دوازدهم

سوالات متن فلسفه دوازدهم 
کتاب فلسفه ۲ یکی از درس های اختصاصی رشته انسانی در پایه دوازدهم است . این درس دارای سوالات متن میباشد که تیم همیار برای شما عزیزان امروز قصد دارد تا سوالات متن درس دهم فلسفه دوازدهم را قرار دهد.
توجه: خواندن سوالات سری اول جهت قبولی کافی است اما برای نمره بالا گرفتن سری دوم را حتما بخوانید.
سوالات سری اول همیار: سوالات متن کتاب میباشد که توسط جزوه معلم نوشته میشود
سری دوم سوالات همیار: سوالاتی که در امتحانات نهایی تکرار شده و یا در امتحانات آمده است.
فایل دانلودی انتهای مطلب : سوالات تایپ شده روی متن کتاب فلسفه دوازدهم

سوالات سری اول : « درس دهم: دوره میانی »

۱- ابن سینا در مشرق زمین و اروپا به چه القاب و عناوینی مشهور است؟
پاسخ: در مشرق زمین به ابوعلی سینا، ابن سینا، شیخ الرئیس و حجه الحق شهرت دارد و در اروپا و غرب او را اویسنا یا اویسن و شاهزاده اطبا می نامند.

۲- زندگی نامه و شرح حال ابن سینا را به صورت مختصر بنویسید.
پاسخ: در سال ۳۷۰ هجری در بخارا متولد شد. از کودکی قرآن و ادب آموخت و در منطق و ریاضیات شاگرد ابو عبدالله ناتلی شد و از او پیشی گرفت و در سن شانزده سالگی بیشتر علوم زمان خود از ریاضیات ،  منطق، فقه و فلسفه و طب را فرا گرفت. وی به شیخ الرئیس شهرت دارد. او فلسفه مشایی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد. و آثار و تالیفات مهمی از جمله کتاب قانون و شفا را بر جای گذاشت.

۳- مهم ترین کتاب ها و آثار ابن سینا و موضوعات هر کدام را بنویسید.
پاسخ: کتاب قانون : نوعی فرهنگ نامه پزشکی است که در سن شانزده سالگی آن را تالیف کرد.
کتاب شفا: دایره المعارف عظیم علمی و فلسفی شامل موضوعاتی چون منطق، ریاضی، علوم طبیعی و الهی است. بخش الهیات شفا که در بردارنده فلسفه ابن سیناست کامل ترین مرجع حکمت مشایی است.
کتاب نجات: شکل مختصر کتاب شفاست. کتاب انصاف: دارای بیست جزء بود که در حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفت.
کتاب اشارات و تنبیهات: شامل آخرین دیدگاه های ابن سینا در حکمت است .
دانشنامه علایی: به زبان پارسی و شامل ابواب مختلف حکمت است و برای علاء الدوله حاکم اصفهان نوشته است.

۴- طبیعت را از نظر ابن سینا تعریف کنید.
پاسخ: طبیعت مرتبه ای از هستی است که رو به مقصدی خاص دارد و این مقصد در ذات عالم طبیعت است.

۵- از دیدگاه ابن سینا علت نامگذاری این عالم به طبیعت چیست؟
پاسخ: بدان جهت است که اجزای این عالم هر کدام طبع و ذات خاصی دارند و خود این عالم به عنوان یک کل، طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ تحولات و حرکات آن است.

۶- به نظر ابن سینا چرا عالم طبیعت نظام احسن است؟
پاسخ: زیرا خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و تالیف شده اند که بهترین نظام ممکن یعنی نظام احسن را تحقق می بخشند.

۷-به عقیده ابن سینا چه عاملی اشیاء را به سوی خیر و کمال سوق می دهد و شرط آن چیست؟
پاسخ: طبیعت هر شی / به شرطی که مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد.

۸.ابن سینا وجود شر و بدی در طبیعت را چگونه توضیح داده است؟
پاسخ: او می گوید در یک نگاه کلی به طبیعت متوجه می شویم که تمام اموری که به ظاهر بی نظمی و شر هستند در واقع برای اعتدال طبیعت و کمال نهایی آن و در یک نظم کلی جهانی لازم و مثبت می باشد.

۹- پادشاه راستین از منظر ابن سینا کیست؟
پاسخ: آن توانگر و بی نیاز مطلق است که هیچ چیز در هیچ چیز از او بی نیاز نیست. ذات هر چیزی از اوست و همه چیز بنده و مملوک او هستند و او به هیچ چیز محتاج نیست.

۱۰- به نظر ابن سینا چه چیزی باعث ایجاد خشوع و خشیت در نهاد دانشمند در برابر حق می شود؟
پاسخ: او می گوید: تامل در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خداوند در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها دانشمند را از ظاهر پدیده ها عبور می دهد و به باطن آن ها می رساند و آن ها را به خشوع و خشیت در برابر حق وا می دارد.

۱۱- در مورد کتب ابن سینا به دو سوال زیر پاسخ دهید. (نهایی دی ۹۸)
پاسخ: الف) کدام کتاب او مختصر کتاب شفا می باشد؟ (کتاب نجات)
ب) کدام کتابش شامل آخرین دیدگاه های او در حکمت است ؟ (کتاب اشارات و تنبیهات)

۱۲- مهم ترین کتاب شیخ سهروردی چیست و او کدام مکتب فلسفی را پایه گذاری کرد؟
پاسخ: کتاب حکمه الاشراق / حکمت اشراقی

۱۳- حکمت اشراق را تعریف کنید.
پاسخ: حکمت اشراقی نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروی عقل و استدلال اکتفا نمی کند بلکه آن را با سیر و سلوک قلبی نیز همراه می سازد. از دیدگاه این مکتب تحقیق فلسفی به شیوه استدلالی محض بدون رسیدن به قلب و سیر و سلوک عارفانه بدون تربیت عقلانی بی نتیجه و گمراه کننده است.

۱۴- فیلسوف اشراقی به چه کسی گفته می شود؟ (فیلسوف اشراقی چه ویژگی دارد؟)
پاسخ: فیلسوف اشراق فیلسوفی است که می کوشد آنچه را در مقام بحث و استدلال به دست آورده با شهود قلبی و تجربه درونی دریابد و به ذائقه دل برساند و آنچه از طریق شهود کسب کرده را با استدلال و برهان به دیگران تعمیم دهد.

۱۵- شیخ سهروردی چگونه حکمت اشراق را پایه گذاری نمود؟
پاسخ: او با احیا فلسفه نور و اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسلامی حکمتی نو به نام حکمت اشراق را پایه گذاری کرد

۱۶.قطب الدین رازی حکمت اشراق و اشراق را چگونه تعریف می کند و منشا آن را در کجا می بیند؟
پاسخ: حکمت اشراقی حکمتی است که اساس و بنیان آن اشراق است و اشراق نیز به معنی کشف و شهود است و این همان حکمت شرقیانی است که اهل فارس بوده اند. زیرا حکمت آن ها هم شهودی و کشفی بوده است.

۱۷- از دیدگاه قطب الدین رازی علت نام گذاری مکتب فلسفی سهروردی به حکمت اشراق چیست؟
پاسخ: زیرا این حکمت از ظهور و انوار عقلی و تابش آن ها بر نفس انسان های کامل به دست می آید.

۱۸-با توجه به فلسفه سهروردی مفاهیم زیر را تعریف کنید.
پاسخ: الف) نور الانوار: مبدأ جهان و خالق هستی و نور محض (خداوند است که اشیای دیگر از تابش و پرتو نور او پدید آمده اند.
ب) مشرق جهان: نور محض یا محل فرشتگان مقرب است که به دلیل تجرد از ماده بر موجودات خاکی قابل مشاهده نیست.
ج) مغرب کامل: جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای از نور ندارد.
د) مغرب وسطی: در میان مشرق محض و مغرب کامل، مغرب وسطی قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.
ه) حکیم متأله: کسانی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند.

۱۹- از دیدگاه سهروردی واقعیت اشیا و موجودات و تفاوت آن ها در چیست؟
پاسخ: هر واقعیتی نور است اما نه نور مطلق بلکه درجه ای از نور است و تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت آن هاست.

۲۰- از منظر سهروردی وجود و حیات موجودات چگونه شکل می گیرد و رستگاری در چیست؟
پاسخ: ذات نخستین و نور مطلق یعنی خداوند پیوسته نور افشانی و اشراق می کند و متجلی می شود و همه چیزها را به وجود می آورد و با اشعه ی نور خود به آن ها حیات می بخشد. همه چیز در این جهان پرتوی از نور ذات اوست و هر زیبایی وکمالی موهبتی از رحمت اوست/ رستگاری در وصول کامل به این روشنی خداوند است.

۲۱- سهروردی جویندگان معرفت را به چند دسته تقسیم می کند؟
پاسخ: چهار دسته شامل
۱- آنان که تازه عطش و شوق معرفت یافته و جویای آن اند.
۲- آنان که در فلسفه استدلالی به کمال رسیده اند اما از ذوق و عرفان بهره ای ندارند.
۳- آنان که به طریقه برهان و فلسفه استدلال توجهی ندارند و فقط تصفیه نفس می کنند و به شهود هایی رسیدند
۴- آنان که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند (به این ها حکیم متاله گفته می شود و بهترین گروه هستند).

۲۲- از دیدگاه سهروردی چه کسی شایسته خلافت و ریاست تامه است و شرط مقام خلافت چیست؟
پاسخ: حکیمی که غرق در تاله بوده و در بحث نیز استاد باشد شایسته ریاست و خلافت است. برای مقام خلافت ضروری است که امور و حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت کند.

۲۳- به نظر سهروردی چه زمانی جهان نورانی و درخشان و چه وقت تاریک و ظلمانی می گردد؟
پاسخ: هرگاه ریاست واقعی جهان به دست امام و حکیمی متاله باشد جهان نورانی می شود و هرگاه جهان از تدبیر حکیمی الهی تھی بماند ظلمت و تاریکی بر آن سایه می افکند.

۲۴.مهم ترین تفاوت حکمت اشراق و حکمت مشایی در چیست؟
پاسخ: در حکمت مشایی فقط به بحث عقلی و استدلال منطقی توجه می شود و به شهود قلبی و عارفانه توجه چندانی نمی شود. اما در حکمت اشراق هم بحث عقلی و فلسفه استدلالی و هم شهود درونی و عرفانی مورد توجه قرار می گیرد.

نکات مهم درس دهم (به صورت جای خالی)

۱- ابن سینا در مشرق زمین به شیخ الرئیس ، حجه الحق و ابن سینا شهرت دارد و در اروپا و غرب به اویسنا، اویسن و شاهزاده اطباء مشهور است.

۲- ابن سینا می گوید علم طب دشوار نیست و من پس از مدت کوتاهی در آن مهارت یافتم.

۳- ابن سینا می گوید هرگاه در مسئله ای حیران می ماندم با نماز و تضرع و زاری به درگاه خدا و با قرائت قرآن برایم روشن می شد و بسیاری از مسائل در خواب برایم مکشوف می گشت.

۴- روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفه، عقلی و استدلالی است. او این روش را که ارسطو پایه گذاری کرده بود به اوج رساند و فلسفه مشایی را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد.

۵- مهم ترین آثار و تالیفات ابن سینا کتاب قانون، شفا، نجات، انصاف، اشارات و تنبیهات و دانشنامه علایی است.

۶- فلسفه ابن سینا در بخش الهیات شفا آمده و این کتاب کامل ترین مرجع حکمت مشایی است .

۷- از منظر ابن سینا خداوند عالم طبیعت را با لطف و عنایت خود پدید آورده و همه اجزای آن چنان ترکیب و تالیف شده اند که بهترین نظام ممکن یعنی نظام احسن را تحقق می بخشند.

۸- به عقیده ابن سینا طبیعت هرشی آن را به سوی کمال و خیر مطلبوش سوق می دهد به شرط اینکه مانعی در راه طبیعت قرار نگیرد.

۹- ابن سینا معتقد است آنچه در ظاهر در طبیعت شر و بدی به نظر می رسد همگی در یک نظم کلی جهانی و برای کمال نهایی طبیعت و اعتدال آن لازم است.

۱۰- کشف ویژگی های طبیعت و روابط پدیده های آن به شکل گیری علوم طبیعی منجر می شود.

۱۱- ابن سینا پادشاه راستین را خدای توانگر مطلق و بی نیاز می داند که هر چیزی از ذات او پدید آمده است.

۱۲- به اعتقاد ابن سینا تامل فیلسوف در رابطه طبیعت با ماوراء طبیعت و خدا در کنار تحقیق در روابط میان پدیده ها موجب رسیدن به باطن اشیاء و خشوع و خشیت الهی می شود.

۱۳- شیخ سهرودی موسس حکمت اشراق است و مهم ترین کتاب وی حکمه الاشراق است. او با احیاء فلسفه نور و اشراق ایران باستان و تلفیق آن با عرفان اسلامی حکمت اشراق را پایه گذاری نمود.

۱۴- حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که علاوه بر توجه به نیروی عقل و استدلال به سیر و سلوک عارفانه و قلبی توجه دارد.

۱۵- از منظر سهروردی تحقیق فلسفی به شیوه استدلالی محض و بدون رسیدن به قلب بی نتیجه است و سیر و سلوک روحانی و قلبی هم بدون تربیت عقلانی گمراه کننده می باشد.

۱۶- شیخ اشراق (سهروردی) در فلسفه خود به جای مفهوم وجود از مفهوم نور استفاده می کند.

۱۷- سهروردی مبدا جهان و خالق هستی را نور محض می داند و او را نور الانوار می نامد.

۱۸- از دیدگاه سهروردی تفاوت اشیاء در شدت و ضعف نورانیت آن هاست.

۱۹- ابن سینا می گوید: علت نامگذاری این عالم به طبیعت این است که هر جزء این عالم طبع و ذات خاصی دارند و خود این عالم به عنوان یک کل طبع و ذاتی دارد که منشا و مبدا حرکات و تحولات آن است.

۲۰- در فلسفه سهروردی مشرق و مغرب معنای زمینی خود را ندارند بلکه در جغرافیای عرفانی معنایی ویژه پیدا می کنند.

۲۱- در جغرافیای سهروردی مشرق جهان نور محض یا محل فرشتگان مقرب است و مغرب کامل نیز جهان تاریکی یا عالم ماده است که بهره ای از نور ندارد. مغرب وسطی میان مشرق محض و مغرب کامل قرار دارد که در آن نور و ظلمت به هم آمیخته اند.

۲۲- سهروردی جویندگان معرفت را به چهار گروه تقسیم می کند که بهترین آنان حکیم متاله است و اوکسی است که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته است.

۲۳- از دیدگاه سهروردی ریاست تامه و خلافت شایسته حکیم متاله است و برای مقام خلافت ضروری است که حقایق را بی واسطه از حق تعالی دریافت کند.

۲۴- سهروردی معتقد است که امام ماله گاهی در ظاهر حاکم است و گاهی نهانی البته ریاست او با قهر و غلبه نیست. اگر ریاست جهان به دست حکیم متاله باشد جهان روشن شده و اگر جهان از حکیمی الهی خالی بماند تاریک می شود.

سری دوم سوالات درس ۱۰ فلسفه دوازدهم

گزاره های زیرا با گذاشتن علامت ص/غ مشخص کنید.

۱- با ظهور ملاصدرا در قرن ۱۱ هجری دوران جدیدی در تفکر و حکمت اسلامی پدید آمد.
پاسخ:
صحیح✅

۲- فلسفه ای که صدر المتالهین بنیان گذاشت و رسما آن را « حکمت متعالیه » نامید ، در واقع نقطه اتصال همه جریان های گوناگون فکری است .
پاسخ:
صحیح✅

۳- حکمت متعالیه فلسفه ای التقاطی است و در آن شیوه های گوناگون فکری در هم آمیخته است.
پاسخ: غلط❌

۴- نبوغ و ابتکار ملاصدرا در این است که سه طریق برهان عقلی و شهود قلبی و و حی قرآنی را با هم ترکیب می کندو شیوه ای یگانه در تحقیق فلسفی به وجود می آورد.
پاسخ: صحیح✅

۵- ملاصدرا هم مانند مشائیان است که عقل را بر کشف و شهود رجحان می دهند و هم همچون اشراقیان است که شهود قلبی را بر برهان عقلی مقدم می دانند.
پاسخ: غلط❌

۶- ملاصدرا با نظر متکلمان درباره عقل موافق است.
پاسخ: غلط❌

۷- صدر المتالهین در شرح خود بر« اصول کافی» در کتاب « عقل و جهل» به تفصیل ، سازگاری کامل عقل و دین را بیان کرده و برای اثبات این معنا از روایات شیعه بهره بسیار برده است.
پاسخ: صحیح✅

۸- از دیدگاه صدر المتالهین برهان عقلی مجرد از کشف و شهود عرفانی به حقیقت را می برد.
پاسخ: غلط❌

۹- عرفا معتقدند که سالک در طریق عرفان چهار سفر انجام می دهد.
پاسخ: صحیح✅

۱۱- سفر فی الخلق بالحق اولین سفر سالک بشمار می رود.
پاسخ: غلط❌

۱۱ «- سفر من الخلق الی الحق» در این سفر  سالک به اذن پروردگار به هدایت مردم و کمک به آنها برای رسیدن به حق می پردازد.
پاسخ: غلط❌

جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

۱۲-ملاصدرارا به حق یکی از بزرگ ترین پرورش یافتگان مکتب………………… بود.
پاسخ: اهل بیت

۱۳- ملاصدرا در علم فقه مقامی شامخ داشتو در علم ……………. و…………………. ، یگانه روزگار بود.
پاسخ: تفسیر- حدیث و رجال

۱۴- ملاصدرا شرحی بر کتاب …………. نوشته است .
پاسخ: هدایه اثیر الدین ابهری

۱۵- فلسفه ای که صدر المتالهین بنیان گذاشت و رسما آن را « ……………………. » نامید ، در واقع نقطه اتصال همه جریان های گوناگون فکری است .
پاسخ: حکمت متعالیه

۱۶- نبوغ ملاصدرا در این است که سه برهان عقلی و …………….. و……………را با هم ترکیب می کندو شی و ه ای یگانه در تحقیق فلسفی به وجود می آورد.
پاسخ: شهود قلبی- حی قرآنی

۱۷- متکلمان برای عقل در کنار دین ……………….. مستقلی قائل نیستند.
پاسخ: ارزش مستقلی

۱۸- صدر المتالهین در شرح خود بر «اصول کافی» در کتاب «عقل و جهل» به تفصیل ، سازگاری کامل …………………. را بیان کرده است.
پاسخ: عقل و دین

۱۹- ملاصدرا بزرگترین اثر فلسفی خویش را که یک دائره المعارف عظیم فلسفی به شمار می رود، ………………. نام گذاشت.
پاسخ: اسفار اربعه

سوالات تشریحی

۲۰- چگونه می توان ثابت کرد که فلسفه ملاصدرا یک فلسفه التقاطی نیست؟
پاسخ: فلسفه ملاصدرا یک فلسفه التقاطی نیست زیرا نبوغ و ابتکار ملاصدرا در این است که از سه روش برهان عقلی ، شهود قلبی و و حی قرآنی یک مشرب یگانه در تحقیق فلسفی تاسیس کرده است. او نه مانند فلاسفه مشاء عقل و برهان را بر هر کشف شهودی ترجیح دهد و نه همچون اشراقیان شهود قلبی رابر برهان عقلی مقدم می داند بلکه هر دو روش بهکار می گیرد و جدایی آنها را هرگز روا نمی داند.

۲۱- اختلاف نظر ملاصدرا و متکلمین را درباره عقل بنویسید؟
پاسخ: متکلمین برای عقل در کنار دین ارزشی قائل نیستند و معتقدند که عقل در خدمت شریعت بوده و تنها قادر است اصولی را که دین با یقین و اطمینان به ما آموخته است به مدد استدلال اثبات کند. یعنی توانایی عقل تنها در دفاع از حقانیت دین است. اما صدر المتالهین معتقد است که عقل و دین حقیقت واحدی هستند و هر دو موهبت هایی هستند که از ذات الهی سرچشمه گرفته اند . اگر عقل به درستی حرکت کند به نتیجه ای خلاف دین نمی رسد . دین خدا با عقل تعارضی ندارد.

۲۲- شیوه ابتکاری ملاصدرا در مورد فلسفه و شهود قلبی چیست؟
پاسخ: او ابواب مباحث فلسفی را با مراحل سیر و سلوک قلبی عرفا مطابقت داده و به آنها آهنگی یگانه بخشید.

۲۳- سفرهای چهارگانه عرفا نام برده و هریک را توضیح دهید؟ عرفا معتقدند که سالک در طریق عرفان چهار سفر انجام می دهد آنها را نام و هریک را توضیح دهید؟
پاسخ: ۱)سفر من الخلق الی الحق:
در این مرحله، سالک می کوشد از طبیعت عبور کندو عوالم ماورای طبیعی را نیز پشت سر بگذارد تابه ذات حق و اصل شود و میان خود و حق حجابی نیابد.
۲) سفر بالحق فی الحق:
در این مرحله پس از آنکه سالک با نزدیکی به ذات حق او را شناخت ، به کمک خود او به سیر در شئون و کمالات و اسماء و صفات او می پردازد.
۳) سفر من الحق الی الخلق بالحق:
در این مرحله ، سالک به سوی خلق و میان مردم باز می گردد، اما این بازگشت به منزله جدا شدن و دور شدن از ذات حق نیست ، بلکه او ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می بیند.
۴) سفر فی الخلق بالحق:
در این سیر ، سالک به اذن پروردگار به هدایت مردم و کمک به آنها برای رسیدن به حق می پردازد.

۲۴- اسفار اربعه عرفا و حکمت متعالیه را باهم مقایسه کنید؟
پاسخ: الف) مباحث کلی درباره احوال م وجود از آن حیث که م وجود است . در واقع ، این مباحث مقدمه بحث توحید است و در حقیقت به سیر فکر ما از خلق به حق (امور عامه فلسفه) می پردازد.
ب) مباحث توحیدو خداشناسی و صفات الهی ( سیر بالحق فی الحق)
ج) مباحث افعال باری یعنی صدور موجودات از ذات الاهی و جریان فیض هستی در مراتب عقول و فرشتگان و افلاک و نفوس ( سیر من الحق الی الخلق بالحق)
د) مباحث نفس و معاد( سیر فی الخلق بالحق)

دانلود سوالات درس ۱۰ فلسفه دوازدهم
1.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.