جواب درس ششم ۶ دینی دهم انسانی

جواب درس ششم ۶ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

جواب درس ششم ۶ دینی دهم انسانی

گام به گام درس ششم دین و زندگی دهم

گام به گام دینی دهم انسانی / درس ششم :: منزلگاه بعد

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۵ دینی دهم انسانی

نمونه هایی از اعمال را ذکر کنید که دارای اثار طولانی خوب یا بد هستند و بعد از مرگ انسان ادامه می یابند.
پاسخ:  آثار خوب: کمک ب نیازمندان_ اهدای خون و عضو در هنگام مشکل و گرفداری هم نوع خود

جواب تدبر صفحه ۶۶ دینی دهم انسانی

با دقت در ترجمه آیات زیر بگویید هریک از آیات به کدامیک از ویژگیهای عالم برزخ اشاره دارند؟
🟧 فرشتگان به کسانی که روح آنان را دریافت میکنند درحالی که به خود ظلم کردهاند، میگویند: شما در (دنیا) چگونه بودید؟ گفتند: ما در سرزمین خود تحت فشار و مستضعف بودیم. فرشتگان  گفتند: مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟
پاسخ:
گفت و گوی فرشتگان با انسان (وجود شعور و آگاهی)

🟧 آنان که فرشتگان روحشان را میگیرند درحالی که پاک و پاکیزه اند، به آنها میگویند:« سلام بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید.»
پاسخ:
گفت و گوی فرشتگان با انسان (وجود شعور و آگاهی)

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۷ دینی دهم انسانی

۱ــ منظور از کلمه توفی در قران کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجود انسان استفاده شده است؟
پاسخ:
دریافت حقیقت وجود انسان (روح) به طور تمام و کامل توسط فرشتگان-بعد روحانی

۲ــ هریک از موارد زیر به کدامیک از ویژگیهای برزخ اشاره دارد؟
الف) تلقین میت به هنگام دفن
پاسخ:
وجود شعور و آگاهی

ب) انجام خیرات و طلب آمرزش برای گذشتگان
پاسخ:
وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا

ج) زیارت قبور درگذشتگان
پاسخ:
وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا

جواب پیشنهاد صفحه ۶۸ دینی دهم انسانی

آرم رو به رو مربوط به کدامیک از مؤسسات است؟ جواب پیشنهاد صفحه ۶۸ دینی دهم انسانیپاسخ: آرم اهدای عضو

ارتباط آن را با بحث اعمال ماتقدم و متأخر بیان کنید.
پاسخ: اهدای عضو یکی از اعمال بزرگ و انسان‌دوستانه است که می‌تواند به نجات زندگی افرادی که به عضویت نیاز دارند، کمک کند. اما اگر این اهدای عضو به ماتقدم بیفتد، به این معنی است که فردی که به عضویت نیاز دارد، ممکن است در انتظار عضوی مناسب برای نجات جانش باشد و در این مدت زمان، وضعیت او بدتر شود و حتی ممکن است جانش را از دست بدهد.
بنابراین، اهدای عضو باید به موقع و به صورت متأخر انجام شود تا بتواند به نجات زندگی افراد کمک کند. همچنین، باید به دقت و با توجه به شرایط فردی که عضویت خود را اهدا می‌کند، انجام شود تا هیچگونه مشکلی برای او پیش نیاید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ششم ۶ دینی دهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ دینی دهم انسانی و برای بخش قبلی از جواب درس پنجم دین و زندگی دهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.