جواب درس ۴ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳

جواب درس ۴ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳

گام به گام درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

جواب درس ۴ فارسی سوم ابتدایی ؛ صفحه ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳

گام به گام درس چهارم فارسی سوم ابتدایی

گام به گام فارسی سوم ابتدایی  / درس ۴: آواز گنجشک / جواب درست و نادرست ، درک مطلب صفحه ۳۹ جواب واژه آموزی صفحه ۴۰ نگاه کن و بگو صفحه ۴۱ بیاموز و بگو صفحه ۴۱ درک و دریافت صفحه ۴۳ فارسی سوم ابتدایی

جواب درست و نادرست صفحه ۳۹ فارسی سوم ابتدایی

۱- آلودگی صوتی باعث ایجاد کم شنوایی در کودکان می‌شود. درست ✅
۲- انسان‌ها در برطرف کردن آلودگی صوتی، نقشی ندارند. ​​​​​​نادرست❌

جواب درک مطلب صفحه ۳۹ فارسی سوم ابتدایی

۱- چند مورد از انواع آلودگی صوتی را نام ببرید. 
پاسخ: بوق زدن اتومبیل ها،بلندگوی مدرسه،داد و فریاد بچه ها

۲- دانش‌آموزان چگونه می‌توانند آلودگی صوتی را در کلاس درس و مدرسه کم کنند؟ 
پاسخ: در را آرام باز و بسته کنند، با یکدیگر آرام صحبت کنند و…

۳- موضوع روزنامه دیواری بچه های کلاس سوم چه بود؟
پاسخ: آلودگی صوتی

جواب واژه آموزی صفحه ۴۰ فارسی سوم ابتدایی

جواب واژه آموزی صفحه ۴۰ فارسی سوم ابتدایی
جواب نگاه کن و بگو صفحه ۴۱ فارسی سوم ابتدایی

نگاه کن و بگو صفحه ۴۱ فارسی سوم ابتداییصدای بلند موسیقی، صدای کار کردن کارگران، صدای بوق ماشین ها، صدای بلندگوی میوه فروش اینها همه آلودگی صوتی هستند و گوش را آزار می دهند.

جواب بیاموز و بگو صفحه ۴۱ فارسی سوم ابتدایی

به نشانه‌های نگارشی در جمله‌های زیر، توجّه کن و درباره‌ی آن‌ها با دوستانت گفت‌وگو کن.
پاسخ: نشانه های نگارشی باعث می شود متن راحت تر خوانده شود و بهتر درک شود.
🔹 بهاره گفت: «پس هر کدام از ما، امروز یک کارخانه‌یِ تولید آلودگی صوتی بودیم.»
🔹 خانم مربّی گفت: «آلودگی صوتی، ‌باعث آزار مردم می‌شود.»
پاسخ: در این دو جمله نشانه‌های نگارشی (:) دو نقطه، «» گیومه، (،) ویرگول و (.) نقطه به‌کار رفته است. این علائم و نشانه‌ها هر کدام مفهوم خاصّی دارند که با وجود آن‌ها عبارات و جمله‌ها را می‌توان صحیح خواند.

جواب درک و دریافت صفحه ۴۳ فارسی سوم ابتدایی

۱- مورچه‌ریزه، هنگام تعطیلی مدرسه، برای رسیدن به منزل از چه مسیری عبور کرد؟
پاسخ: از کنار پیاده‌رو، جاهایی که سایه بود، از سوراخ توی دیوار، از موزاییک‌های خانه‌ی آقابزرگ، از کنار فرش راهرو عبور کرد.

۲- مسئله‌ی مامانِ مورچه‌ریزه، چه بود؟
پاسخ: این بچّه که این همه، درس می‌خواند! پس چرا خانم معلّم از او ناراضی است.

۳- مشکل مورچه‌ریزه چه بود؟ از کجا فهمیدی؟
پاسخ: چشم های او ضعیف بود؛ چون وقتی از عینک آقابزرگ استفاده کرد، همه چیز را روشن تر و واضح تر دید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.