سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس دهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۱۰ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس دهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس دهم تایپ شده روی کتاب /

درس دهم : ستون دین

۱- از نماز ظهر عاشورای امام حسین(ع) و یارانش چه می آموزیم؟
جواب: می آموزیم که نمازمان را در اول وقت بخوانیم و به آن اهمیت دهیم.

۲- برپاداشتن نماز چقدر ارزشمند است ؟
جواب: آنقدر که خداوند آن را به پیامبران آموخت و از آنان خواست که مردم را به برپاداشتن آن سفارش کنند.

۳- پیامبر اکرم در مورد برپاداشتن نماز چه می فرماید ؟
جواب: آنگاه که انسان با ایمان ، به نماز می ایستد تا پایان نمازش خداوند به او توجه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند . فرشتگان اطراف او را می گیرند و به او می گویند : ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ایی و با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی.

۴- امام باقر (ع) در مورد ارزش نماز اول وقت چه می فرماید ؟
جواب: نمازی که در اول وقت خوانده شود ، به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید:تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند هم تورا حفظ کند.

۵- کسی که بدون دلیل نمازش را به تأخیر می اندازد ، در واقع چه کرده است ؟
جواب: دعوت خداوند به برپایی نماز را سبک شمرده است و به آن بی احترامی کرده است.

۶- ترجمهِ ی آیه ی «وَأَقِمِ الصَلَاهَ إِنَ الصَلَاهَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ»
جواب: و نماز را به پادار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.

۷- بنا به فرمو ده ی پیامبر اکرم ، کسی که به نمازهای پنجگانه اش اهمیت دهد و آنهارا اول وقت بخواند چه پاداشی خواهد داشت ؟
جواب: پیامبر قول داده است که وقت ملاقات در جهان دیگر ، او را به بهشت ببرد.

۸- برپاداشتن درست و به موقع نماز موجب چه می شود ؟
جواب: انسان از گناهان و زشتی ها رها شده و به بهشت نزدیکتر شود.

۹- اثرات نماز اول وقت چیست ؟
جواب: موجب نزدیکی انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود.

۱۰- چه کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند ؟
جواب: افراد ناتوان و بیمار که نمی توانند بایستند.

۱۱- آیا قنوت جزو واجبات نماز است ؟
جواب: خیر . قنوت در نماز واجب نیست.

۱۲- واجبات نماز را که یازده مورد است نام ببرید.
جواب: ۱-نیت ۲- قیام ۳-تکبیره الاحرام ۴-رکوع ۵ –سجده ۶-قرائت ۷-ذکر ۸- تشهد ۹- سلام ۱۰-ترتیب ۱۱- موالات

۱۳- ارکان نماز را که پنج مورد است نام ببرید.
جواب: ۱-نیت ۲- قیام ۳-تکبیره الاحرام ۴-رکوع ۵ –سجده

۱۴- ارکان نماز چیست توضیح دهید.
جواب: قسمتهایی از نماز است که اگر فراموش شود یا به اشتباه اضافه انجام شود ، نماز باطل است

۱۵- تفاوت ارکان نماز با دیگر واجبات نماز چیست ؟
جواب: ارکان نمازقسمتهایی از نماز است که اگر فراموش شود یا به اشتباه اضافه انجام شود ، نماز باطل است ولی اگر واجبات دیگر فراموش یا به اشتباه ، اضافه انجام شود ، نماز باطل نیست.

۱۶- فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند ؟
جواب: ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ایی و با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی.

سوالات متن درس دهم پیام هفتم سری دوم

۱- خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟
جواب: بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز سفارش کنند.

۲- پیامبر اکرم( ص )در مورد نماز انسان چه می فرماید؟
جواب: آن گاه که انسان با ایمان ……….. هرگز زمان را رها نمی کردی.

۳- امام باقر درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
جواب: نمازی که در اول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند هم تو را حفظ کند.

۴- بر پاداشتن نماز اول وقت موجب چه چیزی می شود؟
جواب: موجب نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود.

۵- پیامبر اسلام( ص )درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
جواب: پروردگارتان می فرماید: هرکس به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می دهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم.

۶- بر پاداشتن به موقع و درست نماز باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود.
صحیح

۷- هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

۸- اگر ارکان در نماز فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟
جواب: نمازش باطل خواهد شد.

۹- واجبات دیگر نماز به غیر از ارکان را نام ببرید؟
قرائت – ذکر – تشهد – سالم – تربیت – موالات

۱۰- زیر ارکان نماز خط بکشید ؟
سلام – قیامسجود – تشهد – رکوع – نیت – تکبیره الاحرام – موالات

۱۱- اگر واجبات دیگر نماز، به جز ارکان فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟
جواب: نماز باطل نخواهد شد.

سوالات روی کتاب PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.