سوالات درس ۴ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۴ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۴ هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۴ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۴ هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس چهارم تایپ شده روی کتاب /

درس چهارم «عبورآسان»

۱ چرا ما از مرگ می ترسیم؟ ابوذر به این سوال چه پاسخی داد؟
جواب: چون دنیای مان را آباد و آخرت مان را ویران کرده ایم و دوست نداریم از آبادانی به ویرانی برویم.

۲ دلیل اینکه برخی از مرگ می ترسند و برای برخی مثل رفتن به مراسم اهدای جوایز است، چیست؟ 
جواب: زیرا به دلیل اعمالی که این افراد در دنیا انجام داده اند، نگرش آنها نسبت به مرگ متفاوت است.

۳ چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود؟
جواب: نیکی به پدر و مادر، صدقه دادن و خوش اخلاقی

۴ چه چیزی باعث تغییر حالت آن جوان شد؟
جواب: بخشش و گذشت مادر در حق جوان با درخواست پیامبر(ص)

۵ امام صادق(ع) در مورد پیوند با خویشاوندان و رفتار با پدر و مادر چه می فرماید؟
جواب: هرکس، پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش، بسیار خوش اخلاق و مهربان باشد؛ دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا هم، فقیر و تهیدست نمی شود.

۶ با انجام چه کارهایی می توانید پدر و مادر خود را از خود راضی نگه دارید؟
جواب:
– 
احترام گذاشتن به آنها
– کمک کردن به آنها در کارها
-پرستاری از آنها در هنگام بیماری
– اطاعت از دستورات آنها
– نیکی و محبت به آنها.

۷ امام صادق(ع) در مورد صدقه دادن چه می فرماید؟
جواب: صدقه دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بلاست.

۸ آیا صدقه دادن فقط مالی است؟ توضیح دهید.
جواب: خیر. هر نوع کمک به دیگران در راه خدا، صدقه محسوب می شود.

۱- چند موقعیت نام ببرید و رفتار فرد خوش اخلاق و بد اخلاق را در مورد آن موقعیت بیان کنید.

 موقعیت  بد اخلاق  خوش اخلاق
فقیری از او درخواست کمک میکند. به او توهین کرده و او را می راند. با رفتاری خوب، به او کمک میکند.
مادرش از او درخواست کمک می کند. با پرخاشگری ، درخواست مادر را رد کرده و کمک نمی کند. به مادرش، با تمام توان و با کمال میل، کمک میکند.
دوستش به خاطر رفتار بدش از او عذرخواهی میکند. دوستش را نمی بخشد و کینه او را در دل دارد. با خوشرویی ، معذرت دوستش را می پذیرد.

۱۰ انجام چه اعمالی پاداش بزرگ الهی را بدنبال دارد؟
جواب: انجام کارهایی که خداوند به آن، دستور داده وترک هر آنچه خداوند از انجامش، نهی کرده است.

۱۱ آثار صدقه دادن را بنویسید؟
جواب: نجات از مرگ بد- رهایی از ۷۱ نوع بلا

۱۲ علت فشار قبر سعدبن معاذ چه بود؟
جواب: بداخلاقی او با خانواده اش

۱۳ علی(ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود و از آن هراسی نداشت؟
جواب: با دوری ازگناهان- انجام واجبات- خوش اخلاقی

۱۴ نیکی به پدر و مادر باعث می شود که ما در دنیا، فقیر و تهیدست نشویم ودشواری های مرگ بر ما، آسان شود ودر آخرت علاوه بر پاداش الهی، خداوند از ما راضی باشد.

سوالات متن درس چهارم پیام هفتم سری دوم

۱ -چرا از مرگ می ترسیم؟
جواب: زیرا ما دنیایمان را آباد کرده و آخرتمان را ویران نموده ایم ، معلوم است که دوست نداریم از از آبادانی به ویرانی برویم.

۲ -کارهایی را نام ببرید که انجام آنها موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود.
جواب: نیکی به پدر و مادر-خوش اخلاقی
– صدقه دادن
– و به طور کلی انجام آنچه خداوند به آنها دستور داده و ترک هر چیزی که از انجام آن نهی کرده است.

۳ -آیا صدقه دادن فقط جنبه مالی دارد؟ توضیح دهید.
جواب: خیر- هر نوع کمک به دیگران در راه خدا، صدقه محسوب می شود.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱ -نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟
جواب: انسان در دنیا فقیر و تهی دست نمی شود و در آخرت نیز سعادتمند می گردد.

۲ -علت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟
جواب: بداخلاقی او در خانه

۳ -دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید.
جواب: نجات یافتن از مرگ بد و عاقبت به خیری .

۴ -حضرت علی (ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟
جواب: با پرهیز از گناهان ، انجام واجبات و داشتن اخلاق نیکو

سوالات روی کتاب PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.