سوالات درس ۱۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس دوازدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۱۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس دوازدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس دوازدهم تایپ شده روی کتاب / سؤالات درس دوازدهم « نشان عزت » پیام های آسمان هفتم

۱ـ یکی از دستورات حکیمانه خداوند که سلامت روح و جسم ما را در پی دارد چیست؟
جواب: حکم حجاب

۲ـ مهمترین فایده ی حجاب چیست؟
جواب: در امان ماندن از آزار و اذیّت افراد سود جو و هوسران است.

۳ـ بیشترین آزار و اذیت ها در مورد چه کسانی است؟
جواب: در باره ی دختران و زنانی است که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید نامحرمان قرار می دهند.

۴ـ سرانجام افراد بد حجاب یا بی حجاب چیست؟
جواب: حسرت و پشیمانی

۵ـ از دستورات مهم اسلام ……………………………… است.
جواب: حفظ حجاب

۶ـ یکی از مسئولیت های مهم مردان همانند زنان ………………….. است.
جواب: حفظ پوشش مناسب

۷ـ چه کارهایی مردان و یا زنان را به حرام می اندازد ؟
جواب: پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما – سخن گفتن با لحن نامناسب – انجام رفتارهایی که موجب جلب توجه نامحرمان می شود – پوشیدن لباسهایی که انسان را در جامعه انگشت نما می کند.

۸ـ آیا حفظ حجاب به تنهایی برای سلامتی جامعه کافی است ؟ توضیح دهید.
جواب: خیر . تمام افراد چه زن و چه مرد باید با رفتار و گفتار خود ، حیا و عفّت را رعایت کنند.

۹ـ پوشیده بودن چه جاهایی از بدن برای زنان واجب است ؟
جواب: تمام بدن بجز صورت و دستها از مچ تا انگشتان

۱۰ ـ افراد محرم برای زنان را نام ببرید.
جواب: پدر – شوهر – پسر – برادر –پدربزرگِ – پدر شوِهر – عمو – دایی – پسر برادر – پسر خواهر – پسر پسر – پسر دختر – نوه ها

۱۱ـ افراد محرم برای مردان را نام ببرید.
جواب: مادر – زن –دختر – خواهر – مادربرگ – عمه – خاله – دختر خواهر – دختر برادر- نوه ها-مادر زن

۱۲ـ مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟
جواب: حفظ حجاب و پوشش و حفظ حیا و عفّت در رفتار و گفتار

۱۳ـ آیا حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت است؟ با مثال توضیح دهید.
جواب: خیر –امروزه در میان نخبه های علمی کشور دختران پاکدامن و محجبه بسیار دیده می شود و این نشان می دهد که حجاب مانع پیشرفت نیست.

سوالات متن درس دوازدهم پیام هفتم سری دوم

۱ ـ تلاش ما برای حفظ اشیای ارزشمند برای چیست؟
جواب: تا در برابر خطرها و اسیب ها از آنها محافظت کنیم

۲ ـ یکی از دستورهای حکیمانه خداوند که سلامتی روح ما را در پی دارد ، چه حکمی است؟
جواب: حکم حجاب

۳ ـ دستور خداوند به داشتن حجاب برای بانوان چیست و چرا؟
جواب: ای پیامبر ، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که پوشش خود را بر خود فرو پوشند . این مناسب تر است ، تا به عفت شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.

۴ ـ کدام دسته از دختران و زنان بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟
جواب: آنان که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار می دهند . این افراد با تحریک انسان های سست اراده و مریض خود را در دامی می اندازند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارد.

۵ ـ آیا داشتن حجاب ، مانع رشد و پیشرفت زنان است ؟ توضیح دهید.
جواب:  خیر، امروزه در میان نخبه های علمی کشور ، دختران عفیف و محجبه بسیاری دیده می شود که گواه بر این مدعا است.

۶ ـ در دین اسلام ، انجام چه کارهایی برای مردان و زنان حرام شمرده شده است ؟ چند مثال بیاورید.
جواب: هر کاری که مردان یا زنان را به گناه اندازد ، مانند: پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما، سخن گفتن با لحنی تحریک آمیز و انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند، حرام است.

۷ ـ چگونه باید حیا و عفت داشته باشیم ؟ خداوند چه دستور می دهد ؟
جواب: ۱)مردان و زنان چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.
۲)دامان خود را از گناه حفظ نمایند .
۳) و زنان زینت خود را جز به مقدار گردی صورت نمایان نکنند.

۸ ـ آیا حفظ پوشش برای سلامت جامعه به تنهایی کافی است ؟ توضیح دهید.
جواب: خیر، باید با رفتار و گفتار خود نیز حیا و عفت را رعایت کنند.

سوالات روی کتاب PDF
0.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.