سوالات درس ۹ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۹ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس نهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۹ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس نهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس نهم تایپ شده روی کتاب / سؤالات درس نهم « به سوی پاکی»

۱- دفترچه راهنمای زندگی ما چیست؟
جواب: قرآن و پیامبران و راهنمایان و عالمان دینی

۲- خداوند به ما چه چیزهایی آموخته است؟
جواب: به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم و از چه چیزهایی دوری کنیم و به چه کارهایی بپردازیم.

۳- امام رضا (ع) در مورد حلال و حرام چه فرموده اند؟
جواب: خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور باشد و موجب هلاکت و نابودی آنان شود ، حرام نموده و آنچه را که برای سلامتی آنها مفید باشد ، حلال کرده است.

۴- یکی از مواردی که خداوند ما را با اجتناب از آنها دستور داده است ، چیست ؟
جواب: نجاسات

۵- رعایت پاکی و طهارت و دوری از نجاسات موجب چه می شود ؟
جواب: موجب سلامتی جسم و روح و شرط قبولی عبادات است.

۶- انواع نجاسات را نام ببرید ؟
جواب: ۱-خون ۲- ادار و مدفوع ۳- سگ و خوک ۴ – شراب ۵- کافر

۷- خون کدام حیوانات نجس است ؟
جواب: خون حیواناتی که خون جهنده دارند(یعنی اگر رگ آنها را ببُرُند ، خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود. )

۸- ادرار و مدفوع کدام حیوان نجس ، و کدام حیوان نجس نیست ؟
جواب: ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت مثل گربه و موش نجس می باشد و ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند نجس نیست.

۹- حکم نجاست سگ و خوک چیست ؟
جواب: تمام اجزاء بدن سگ و خوک (مو ، ناخن ، پوست ، استخوان )و رطوبت های آنها نجس است.

۱۰- از سگ در چه جاهایی باید استفاده کرد و در کجا نگهداری نمود ؟
جواب: برای شکار و نگهبانی استفاده شود و در بیرون از محل زندگی (خارج از اتاق و .. ) نگهداری شود.

۱۱- پاسخ امام صادق(ع) در مورد این سوال که » آیا می توان از سگ برای شکار استفاده کرد ؟« چه بود ؟
جواب: بله ، امّّا هرگز نباید آن را به داخل خانه ات ببری.

۱۲- هر مایع مست کننده …………. است.
جواب: نجس

۱۳- دو مورد از مطهِِّّرات را نام ببرید ؟
جواب: ۱-آب ۲- زمین

۱۴- ترجمه ی آیه ی » و انَزََلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراطَهوراً « چیست ؟
جواب: از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرود آوردیم.

۱۵- انواع آب را نام ببرید ؟
جواب: ۱-آب راکد ۲-آب جاری-

۱۶- آب راکد بر چند نوع است ؟
جواب: آب راکد : کُرُ – قلیل

۱۷- آب جاری را با ذکر مثال تعریف کنید ؟
جواب: آبی که از زمین بجوشد و جریان یابد مانند آب چشمه و قنات و رودخانه و آب باران هم حکم آب جاری را دارد.

۱۸- آب باران حکم چه آبی را دارد ؟
جواب: آب جاری

۱۹- آب کُر چیست و مقدار آن چقدر باید باشد ؟ با ذکر مثال بیان کنید.
جواب: آبی که مقدار آن حداقل ۳۸۴ باشد . مانند آب منبع ، حوض ، استخر ،آب لوله کشی هم حکم آب کُر را دارد چونکه به منبع آب شهر یا روستا متصل است.

۲۰- چگونه آب کُر و جاری نجس می شود ؟
جواب: در صورتی که بوسیله ی نجاست ، رنگ یا بویش تغییر کند مثلا رنگ خون بخود بگیرد.

۲۱- آب قلیل چه آبی است ؟ چند مثال بزنید. و بیان کنید که چگونه نجس می شود ؟
جواب: آبی که مقدار آن از ۳۸۴ لیتر کمتر باشد . مانند آب لیوان ، کوزه ، پارچ ، آفتابهآب قلیل در برخورد با نجاست نجس می شود هرچند نجاست اندک باشد. مثل آنکه ذره ایی خون در سطل آب بریزد.

۲۲- برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا باید چه کرد ؟
جواب: ابتدا باید عین نجاست را برطرف کنیم و سپس زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.

۲۳- ظرفی را که سگ لیسیده است چگونه باید پاک کرد ؟
جواب: ابتدا خاک مال می کنیم و سپس دوبار می شوییم تا پاک شود . و بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

۲۴- زمین چگونه کف پا و ته کفش را پاک می کند ؟
جواب: بواسطه ی راه رفتن تمام آلودگی ها و نجاسات پاک و برطرف شود.

۲۵- زمین با چه شرایطی کف پا و ته کفش را پاک می کند؟
جواب: ۱-خود زمین پاک باشد ۲- زمین خشک باشد ۳- عین نجاست با راه رفتن روی زمین کاملا برطرف شود ۴-زمین موکت یا فرش نباشد.

۲۶- اگر بدن انسان با خون نجس شود ، چگونه می توان آن را پاک کرد ؟
جواب: خون را از روی پوست برطرف کرده و زیر آب می شوییم تا پاک شود.

۲۷- کدامیک صحیح و کدامیک غلط است.
الف: برای پاک شدن لباس خون آلود کافی است که محل خون را بشوییم.
ب: اگر بدن ما با ادرار آلوده شده باشد کافی است که محل آن را با دستمال تمیز کنیم.
ج: ظرف نجس با دوبار آب قلیل ریختن پاک نمی شود.
د: اگر کف پای ما نجس شده باشد با راه رفتن روی موکت یا فرش پاک نمی شود.
ه : ظرفی را که سگ لیسیده است با دوبار شستن پاک می شود.
جواب: الف: صحیح
ب: غلط
ج: غلط
د: صحیح
ه: غلط

سوالات متن درس نهم پیام هفتم سری دوم

۱ـ چرا خداوند به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم، از چه چیزی دوری کنیم ، و به چه کارهایی بپردازیم؟
جواب: چون خداوند آفریننده ی ماست و بهتر از هر کسی می داند که چه چیزی برای ما زیان آور و چه چیزی مفید است.

۲ـ چرا برخی چیزها را خداوندحکیم حلال و حرام نموده است؟ سخن امام رضا علیه اسلام را در این مورد بگویید؟( امام رضا (ع)در مورد آنچه که خداوندبرای انسان حلال یا حرام کرده است چه فرموده است؟)( امام رضا علیه اسلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟)
جواب: خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور بوده و موجب هلاکت و نابودی آنان می شود، حرام کرده وآنچه را برای سلامتی آنها مفید بوده ، حلال کرده است.

۳ـ یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آنها دستور داده، ..نجاسات ..است.

۴ـ رعایت طهارت و دوری از نجاسات چه آثاری در پی دارد؟
جواب: رعایت طهارت و دوری از نجاسات نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود، بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست

۵ـ مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات را بگویید؟
جواب: رعایت طهارت و دوری از نجاسات

۶ـ چهار مورد از نجاسات را نام ببرید. ( نجاسات ( چیزهای نجس) را نام ببرید.)
جواب: خون، ادرار ومدفوع و سگ

۷ـ خون در چه صورتی نجس می شود؟
جواب: در صورتی که از بدن خارج شود

۸ـ علاوه بر خون انسان ، خون چه حیواناتی نجس است؟
جواب: خون حیواناتی که خون جهنده دارند .

۹ـ منظور از خون جهنده چیست؟
جواب: حیواناتی که اگر رگ آنها را ببرند ، خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود .

۱۰ـ پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع ، برای به جا آوردن نماز ..واجب ..است .

۱۱ـ ادرار یا مدفوع چه حیواناتی نجس یا پاک می باشد؟
جواب: ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند، مانند گربه و موش نجس است اما از حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند پاک است.

۱۲ـ ادرار و مدفوع انسان .. نجس ..است و تماس با آن انسان را در معرض .. بیماری های مختلف ..قرار می دهد .

۱۳ـ برطرف کردن نجاست ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه برای ..سلامتی ..ضروری است ، برای به جا آوردن نماز ، ..واجب ..است .

۱۴ـ ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند ، مانند گربه و موش .. نجس ..است .

۱۵ـ ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس .. نیست

۱۶ـ تمام اجزای بدن سگ و .. رطوبت های آن ..نجس است .

۱۷ـ کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
تمام اجزای بدن سگ (مو ـ ناخن ـ پوست ـ استخوان ) و رطوبت های آن نجس است.

۱۸ـ از سگ بهتر است برای چه کارهایی استفاده شود؟
جواب: نگهبانی ـ شکار

۱۹ـ آیا از سگ می توان برای نگهبانی و یا شکار استفاده کرد؟توضیح دهید.
جواب: بلی، اما باید محل نگهداری آن ، دور از محل زندگی انسان باشد.

۲۰ـ سگ باید در کجا نگهداری شود؟
جواب: دور از محل زندگی انسان

۲۱ـ امام صادق (ع) در مورد نگهداری از سگ به آن مرد چه فرمود؟
جواب: فرمود می تواند از آن برای شکار استفاده کند اما هرگز آن را به داخل خانه اش نبرد.

۲۲ـ امام رضا علیه اسلام در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟
جواب:  خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور بوده و موجب هلاکت و نابودی آنان می شود . حرام کرده و آن چه را برای سلامتی آن ها مفید بوده حلال کرده است .

۲۳ـ یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است .

۲۴ـ رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟
جواب: نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

۲۵ـ نجاسات (چیزهای نجس) را نام ببرید؟
جواب: خون- ادرار- مدفوع- سگ

۲۶ـ آیا فقط خون انسان نجس است؟
جواب: علاوه بر خون انسان خون حیواناتی که خون جهنده دارند نیز نجس است.

۲۷ـ محل ادرار و مدفوع چگونه باید پاک شود؟
جواب: باید با آب شسته

۲۸ـ پاک کردن و شستن محل ادرار و مدفوع برای به جا آوردن نماز، واجب است.

۲۹ـ ادرار و مدفوع انسان نجس است و تماس با آن انسان را در معرض بیماری های مختلف قرار میدهد .

۳۰ـ برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه به سلامتی مفید است، برای به جا آوردن نماز، واجب است.

۳۱ـ ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش نجس است.

۳۲ـ ادرار و مدفوع حیواناتی که حلال گوشت هستند مانند گاو و گوسفند نجس نیست.

۳۳ـ کدام اجزاء بدن سگ نجس می باشد؟
جواب: تمام اجزای بدن سگ (مو- ناخن – پوست – استخوان) و رطوبت های آن نجس است.

۳۴ـ دو مورد از مطهرات را نام ببرید؟
جواب: آب + زمین

۳۵ـ انواع آب را نام ببرید؟
جواب: راکد – جاری

۳۶ـ انواع آب راکد را نام ببرید؟
جواب: کر – قلیل

۳۷ـ آب جاری به چه آبی گفته می شود؟
جواب: آبی که زمین می جوشد و جریان دارد مانند : آب چشمه ، قنات ، رودخانه، آب باران

۳۸ـ آب کر را با یک مثال توضیح دهید؟ اگر مقدار آب حداقل ۳۸۴ لیتر باشد. به آن آب کر گفته می شود. همانند آب
جواب: منبع، حوض و استخر و آب لوله کشی.

۳۹ـ آب لوله کشی ساختمان ها، حکم آب قلیل را دارد.
غلط

۴۰ـ حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟ ( آیا آب کر و جاری در برخورد با نجاست نجس می شود؟) در چه صورتی آب کر و جاری نجس می شوند؟
جواب: آب کر و جاری در برخورد با نجاست نجس نمی شوند . مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر کند.

۴۱ـ آب قلیل را همراه با یک مثال توضیح دهید؟
جواب: اگر مقدار آب از ۳۸۴ لیتر کمتر باشد، به آن آب قلیل گفته می شود. مانند آب لیوان ، پارچ ، آفتابه ، و..

۴۲ـ آب جاری با یک مثال توضیح دهید؟
جواب: آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد، مانند آب چشمه ، قنات ، رودخانه ، آب باران و …

۴۳ـ آب باران حکم آب کر را دارد .
غلط

۴۴ـ حکم آب قلیل را بنویسید؟
جواب: آب قلیل اگر با چیز نجس برخورد کند، نجس می شود، اگر چه نجاست اندک باشد.

۴۵ـ اگر ذره ای خون در سطل آب بریزد چه حکمی دارد؟
جواب: چون آب قلیل است نجس می شود.

۴۶ـ برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم .

۴۷ـ چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با خون نجس شده است تطهیر کرد؟
جواب: ابتدا باید عین نجاست را برطرف کرد، آنگاه یک مرتبه آب روی آن ریخت تا پاک شود .

۴۸ـ چگونه می توان با آب قلیل چیزی را که با ادرار نجس شده است تطهیر کرد؟
جواب: دو مرتبه آب روی آن می ریزیم تا پاک شود.

۴۹ـ ظرف نجس به چند روش پاک می شود؟
جواب: به دو روش : ۱. سه مرتبه آن با آب قلیل پر و سپس خالی کنیم. ۲. با آب کر یک مرتبه آن را آب بکشیم .

۵۰ـ ظرفی را که سگ لیسیده و یا از آن آب خورده، چگونه می توان با آب قلیل پاک کرد؟
جواب: ابتدا ظرف را باید خاک مال کرد، سپس آن را دوباره شست تا پاک شود. این ظرف بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

۵۱ـ اگر کف پا و کفش هنگام راه رفتن نجس شود، چگونه پاک می شود؟
جواب: باید راه رفتن را به مقداری ادامه داد که آلودگی ها بر طرف شود، پاک می شود.

۵۲ـ شرایط تطهیر با زمین را بنویس ید؟
جواب: اول: خود زمین پاک باشد. دوم: زمین خشک باشد. سوم: عین نجاست با راه رفتن کاملا بر طرف شود. چهارم: زمین سبزه زار یا فرش یا موکت نباشد.

سوالات روی کتاب PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.